Μετά την υπογραφή της Σύμβασης μεταξύ της Γενικής Δ/νσης Δασών του ΥΠΕΝ και της Ένωσης “ΥΛΩΡΙΚΗ ΕΕ – ΣΥΣΤΑΔΑ ΟΕ – ΟΙΚΟΔΑΣΟΣ ΕΠΕ” για το υποέργο 5 (ΣΑΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας) και την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων, ξεκινούν οι εργασίες του πολύ σημαντικού έργου Συστήματος Απογραφής και Παρακολούθησης Δασών (ΣΑΠ).