Συχνές ερωτήσεις

Παρακάτω θα βρείτε πληροφορίες με τη μορφή ερωταπαντήσεων για διάφορα θέματα που απασχολούν πολίτες και φορείς, αναφορικά με την προστασία των δασών και του φυσικού περιβάλλοντος γενικότερα

Καταρχάς, ο οποιοσδήποτε κατέχει ακίνητη περιουσία εκτός σχεδίου πόλεως θα μπορούσε να χρειαστεί τις υπηρεσίες του γραφείου μας. Η πιο συνηθισμένη περίπτωση είναι η παροχή εξειδικευμένων συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα χαρακτηρισμού εκτάσεων. Επίσης, εάν κάποιος έχει ακίνητο σε περιοχή υπό κτηματογράφηση, όπου λογικά συντάσσεται και ο Δασικός Χάρτης, πιθανότατα να χρειαστεί τις υπηρεσίες ενός Τεχνικού Συμβούλου κατά το στάδιο υποβολής αντιρρήσεων ή για την υποβολή πρόδηλου σφάλματος

Ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να γνωρίζει ότι εάν κατά την κρίση της αρμόδιας Δασικής Αρχής και κατά την έρευνα του διαχρονικού αρχείου των Α/Φ διαπιστωθεί ότι η έκταση για την οποία γίνεται αίτηση έκδοσης Πράξης Χαρακτηρισμού είχε κατά το παρελθόν (π.χ. έτος 1945) δασικό χαρακτήρα, τότε κατά κανόνα γίνεται εισήγηση κήρυξης της έκτασης ως αναδασωτέας, η οποία προσβάλλεται μόνο με προσφυγή εντός 60 ημερών στο οικείο Διοικητικό Εφετείο, ενώ η αρμόδια Δασική Αρχή προβαίνει στις νόμιμες ενέργειες (έκδοση Πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής κ.λπ). Συνίσταται στους ενδιαφερόμενους είτε να παρακολουθούν την εξέλιξη της υπόθεσης με τον αρμόδιο υπάλληλο, είτε να συμβουλεύονται εξειδικευμένο Τεχνικό Σύμβουλο

Ναι, εφ’ όσον συντρέχουν οι παρακάτω προύποθέσεις:
1) Η Πράξη να έχει εκδοθεί έπειτα από αίτηση τρίτου ή αυτεπάγγελτα
2) Να υπάρχει έννομο συμφέρον (π.χ. τίτλοι κυριότητας) για την έκταση που πρόκειται να ασκηθούν οι αντιρρήσεις
3) Η Πράξη να μην του έχει κοινοποιηθεί ή να μην έχει λάβει γνώση αυτής ο ενδιαφερόμενος

Σύμφωνα με την παρ.1 του άρθρου 49 του ν.998/79, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 41 του νέου ΓΟΚ (ν.4067/2012), επιτρέπεται η κατασκευή έργων απαραίτητων για τη λειτουργία περιαστικών δασών, άλσεων και παρκών, που συντηρουν και βελτιώνουν τη βλάστηση, διευκολύνουν την κίνηση επισκεπτών κ.λπ

Σύμφωνα με το νέο Χωροταξικό για τις ΑΠΕ (άρθρο 17) ΔΕΝ επιτρέπεται η εγκατάσταση Φ/Β σε δάση. Ωστόσο, επιτρέπεται σε δημόσιες δασικές εκτάσεις, έπειτα από έγκριση επέμβασης που εκδίδεται από την οικεία Δασική Υπηρεσία (Δ/νση Δασών)

Ο ενδιαφερόμενος ο οποίος προβαίνει στην τακτοποίηση αυθαίρετου κτίσματος σε εκτός σχεδίου περιοχή, σε περίπτωση που για το οικόπεδο όπου βρίσκεται το κτίσμα δεν έχει εκδοθεί τελεσίδικη Πράξη Χαρακτηρισμού (σημείωση: δεν αρκεί παλαιού τύπου Βεβαίωση Δασαρχείου), θα πρέπει να συμβουλευτεί ιδιώτη δασολόγο για τη διερεύνηση της πιθανότητας το κτίσμα να βρίσκεται σε δάσος, δασική ή και δημόσια χορτολιβαδική έκταση. Στην περίπτωση αυτή ο ενδιαφερόμενος ενδέχεται να επωμιστεί κόστος τακτοποίησης αυθαιρέτου χωρίς αντίκρυσμα

Όχι, στο systada.gr μπορεί κανείς να αντλήσει χρήσιμες πληροφορίες για ευρύτερα θέματα δασικής και περιβαλλοντικής επικαιρότητας, καθώς και απόψεις για τα θέματα αυτά. Παρέχεται επίσης πληροφόρηση για επενδύσεις, προγράμματα του ΕΣΠΑ, χρηματοδοτήσεις κ.λπ σε δασικές ή περιβαλλοντικές δράσεις, που αφορούν είτε ιδιώτες ή δημόσιους φορείς ως υποψήφιους επενδυτές.

Εκτός από τις ανάγκες περιβαλλοντικών αδειοδοτήσεων (π.χ. γεωτρήσεις) που μπορεί να έχει κάποιος αγρότης, ενδεχομένως να ενδιαφέρεται για επενδύσεις σε αγροτουριστικά καταλύματα, για δασώσεις γεωργικών γαιών, για αγροπεριβαλλοντικές ενισχύσεις (λόγω απώλειας εισοδήματος σε περιοχές Natura) κ.ά. Στα πλαίσια αυτά συνεργαζόμαστε με έμπειρους γεωπόνους για την παροχή ολοκληρωμένων λύσεων και ποιοτικών υπηρεσιών.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει αρχικά την προκαταρκτική εξέταση κάθε περίπτωσης και, εφ’ όσον αυτή είναι πραγματοποιήσιμη, τις απαραίτητες διαδικασίες (πραγματογνωμοσύνη, άδειες επέμβασης) για την επιτυχή υλοποίηση της επένδυσής σας

Μέχρι τις 15/5/2015, η αξιοποιούμενη έκταση βοσκοτόπου κάθε κτηνοτρόφου θα πρέπει να περιλαμβάνεται σε εγκεκριμένο Διαχειριστικό Σχέδιο Βόσκησης. Η Κτηνοτροφική Οργάνωση στην οποία ανήκετε θα πρέπει να προβεί έγκαιρα στις απαραίτητες ενέργειες για την εκπόνηση και έγκριση του Διαχειριστικού Σχεδίου

Καταρχάς, για τα άλση και πάρκα του Δήμου, που κατά κανόνα υπάγονται στις διατάξεις της δασικής νομοθεσίας, απαιτείται η εκπόνηση διαχειριστικής μελέτης από δασολόγο μελετητή, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Για τα δένδρα που βρίσκονται σε κοινόχρηστες εκτάσεις αναλαμβάνουμε, επιπλέον, την καταγραφή και εκτίμηση της επικινδυνότητας αυτών, σύμφωνα με τις προδιαγραφές της ISA (International Society of Arboriculture)

Εκτάσεις εντός οικισμών δεν υπάγονται, κατά κανόνα, στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας. Εν τούτοις, θα πρέπει να επικοινωνήσετε με το Τμήμα Πρασίνου του Δήμου σας και το οικείο Δασαρχείο για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και με εξειδικευμένο συνεργείο (ιδιωτική εταιρεία) που αναλαμβάνει σχετικές εργασίες

Για περισσότερες πληροφορίες ή εάν δεν βρήκατε απάντηση στο ερώτημα σας, ένα στέλεχος της Συστάδας μπορεί να σας βοηθήσει

Μετάβαση στο περιεχόμενο