Διαχείριση
δασικών οικοσυστημάτων
και βοσκοτόπων
ΣΥΣΤΑΔΑ - Συστήματα Ανάπτυξης Δασών & Περιβάλλοντος Ε.Ε.
Περιβαλλοντικές μελέτες
και παρακολούθηση
ειδών-οικοτόπων
ΣΥΣΤΑΔΑ - Συστήματα Ανάπτυξης Δασών & Περιβάλλοντος Ε.Ε.

Έρευνα & καινοτομία στα δάση
και το φυσικό περιβάλλον

ΣΥΣΤΑΔΑ - Συστήματα Ανάπτυξης Δασών & Περιβάλλοντος Ε.Ε.
Δασικοί Χάρτες - Δασολόγιο ΣΥΣΤΑΔΑ - Συστήματα Ανάπτυξης Δασών & Περιβάλλοντος Ε.Ε. Management
forest ecosystems
and pastures
SYSTADA - Forest & Environment Development Systems L.P.

Environmental studies
and monitoring
species-habitats
SYSTADA - Forest & Environment Development Systems L.P.

Research & innovation in forests
and the natural environment

SYSTADA - Forest & Environment Development Systems L.P.
Forestry Maps - Forestry SYSTADA - Forest & Environment Development Systems L.P.
Espa Banner  

Ενημερωθείτε για τη συμμετοχή της εταιρείας μας στη δράση Ερευνώ – Καινοτομώ – Δημιουργώ

edet

EcoTime Machine

logo_ecotime

EcoVariety

logo_ecovariety

ΒΙΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ

biomonitoring_logo

Δικτυακός τόπος για τους υγροτόπους της Ελλάδος

Logo_Wetlands

Βιβλιογραφική ΒΔ οικοτόπων

Ypeka_database_icon
Διαχείριση δασών
Σύμφωνα με την Δασική Νομοθεσία για την εκμετάλλευση δημοσίων και ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων απαιτείται η σύνταξη δασοπονικής διαχειριστικής μελέτης, με την οποία γίνεται εκτίμηση του ξυλαποθέματος, της προσαύξησης και του λήμματος (οργάνωση της δασοπονίας κατά χώρο και χρόνο).
Το έμπειρο προσωπικό της ΣΥΣΤΑΔΑΣ αξιοποιεί στο έπακρο όλες τις σύγχρονες μεθόδους χαρτογράφησης και απογραφής.
Τεχνικοοικονομικές μελέτες
Σύμφωνα με τα άρθρα 47 και 47β του ν.998.79, όπως ισχύουν σήμερα με τις διατάξεις των ν.4280/2014 και 4315.2014 αντίστοιχα, για την “τακτοποίηση” καλλιεργούμενων σήμερα εκτάσεων που εκχερσώθηκαν μέχρι και το έτος 2007, απαιτείται, μεταξύ άλλων, η σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης, η οποία συντάσσεται από ιδιώτη γεωτεχνικό επιστήμονα και συνυπογράφεται υποχρεωτικά από δασολόγο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη ΣΥΣΤΑΔΑ για τη διερεύνηση της υπαγωγής τους στις εν λόγω ρυθμίσεις.
Δασικοί Χάρτες
Δασικός Χάρτης είναι η θεσμοθετημένη καταγραφή των ορίων των εκτάσεων, που υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
Αν και ο Δασικός Χάρτης δεν θίγει ιδιοκτησιακά δικαιώματα ιδιωτών ή του Δημοσίου, στην πράξη οποιαδήποτε ιδιωτική έκταση εμφανίζεται ως δασικού χαρακτήρα στον Δασικό Χάρτη διεκδικείται από το Δημόσιο ως δημόσια δασική έκταση.
Οι Δασικοί Χάρτες μπορεί να περιέχουν σημαντικά λάθη, αδικίες ή παραλείψεις, που μπορούν να αποκατασταθούν με τη διαδικασία της υποβολής αντιρρήσεων ή πρόδηλων σφαλμάτων. Τα στελέχη μας αναλαμβάνουν την υποβολή και υποστήριξη στο πλαίσιο της παραπάνω διαδικασίας.
Web & Smartphone Apps
Σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε “έξυπνες” λύσεις χαρτογραφικών εφαρμογών για την προστασία και διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, διαχείριση επισκεπτών, εκτίμηση επικινδυνότητας δέντρων κ.λπ.
Ενεργειακές Μελέτες - Υπηρεσίες Μηχανικού
Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση και επίβλεψη ενεργειακών και μηχανολογικών μελετών, έκδοση πιστοποιητικών κλπ
Περιβαλλοντικές μελέτες (ΜΠΕ - ΕΠΜ)
Η περιβαλλοντική νομοθεσία προβλέπει την εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών για ορισμένες κατηγορίες έργων και δραστηριοτήτων.
Η ΣΥΣΤΑΔΑ αναλαμβάνει την περιβαλλοντική αδειοδότηση αυτών, καθώς επίσης και την εκπόνηση εξειδικευμένων περιβαλλοντικών μελετών που αφορούν σε προστατευόμενες περιοχές (Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες).
Έρευνα και καινοτομία
Η ΣΥΣΤΑΔΑ συμμετέχει σε συνεργατικά έργα έρευνας και καινοτομίας με αντικείμενο την παρακολούθηση ειδών σε προστατευόμενες περιοχές, την καταγραφή παραδοσιακών ποικιλιών και τις τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας στην ιστορία του τοπίου (4D).
Νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας (2024)
Η ΣΥΣΤΑΔΑ με τα εξειδικευμένα στελέχη της (δασολόγοι, μηχανολόγος-μηχανικός) αναλαμβάνει τη σύνταξη των προβλεπόμενων από το νέο Κανονισμό Πυροπροστασίας ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων (ΦΕΚ 3475Β/2023) Τεχνικών Εκθέσεων τόσο για κτίρια-κατοικίες, όσο και για Βιομηχανίες.

Ποιοι είμαστε

Μάθετε περισσότερα για την ΣΥΣΤΑΔΑ

Δίκτυο συνεργατών

Η ΣΥΣΤΑΔΑ συνεργάζεται με ανεξάρτητους επιστήμονες – ερευνητές, με όμορες εταιρείες του κλάδου, καθώς επίσης και με ερευνητικά κέντρα και ιδρύματα (Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα) στα πλαίσια υλοποίησης συνεργατικών έργων.

Η στρατηγική μας

Η ΣΥΣΤΑΔΑ είναι δεσμευμένη στην στρατηγική των νέων επιχειρηματικών ευκαιριών, της αξιοποίησης των σύγχρονων τεχνολογιών, της παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στον τομέα των δασικών και περιβαλλοντικών μελετών και υπηρεσιών, της παραγωγής νέας γνώσης και καινοτομίας, καθώς επίσης και στις κάθε τύπου συνέργειες και συνεργασίες με τρίτους (φορείς ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα, Ερευνητικούς οργανισμούς) και στη δίκαιη κατανομή των ωφελειών και την ανταμοιβή των εργαζομένων και των συνεργατών.

300000

ΕΚΤΑΡΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ

65000

ΕΚΤΑΡΙΑ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

800

ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ

250

ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑΣ – ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΗ ΕΚΒΑΣΗ

3

ΕΡΓΑ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

Οι υπηρεσίες μας

Ενημερωθείτε για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της εταιρείας μας

Εκθέσεις Φωτοερμηνείας – Πραγματογνωμοσύνες

Αναλαμβάνουμε την σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης – Έκθεσης Φωτοερμηνείας για την υποστήριξη αντιρρήσεων κατά του Δασικού Χάρτη, ή για την υποστήριξη ενστάσεων του Εθνικού Κτηματολογίου.

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση

Αναλαμβάνουμε την περιβαλλοντική αδειοδότηση για οποιοδήποτε ιδιωτικό ή δημόσιο έργο, από την εκπόνηση της ΜΠΕ μέχρι και την έκδοση της ΑΕΠΟ από την αρμόδια Υπηρεσία.

Φυτοτεχνικές μελέτες – διαμόρφωση τοπίου – αναδασώσεις

Τα στελέχη μας αναλαμβάνουν τον σχεδιασμό και την σύνταξη μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης ιδιωτικών και δημόσιων χώρων, καθώς επίσης και την εκπόνηση μελετών αναδάσωσης στα πλαίσια των υποχρεώσεων που προβλέπονται από την δασική νομοθεσία για τις επιτρεπτές επεμβάσεις σε δάση και δασικές εκτάσεις

Εκτίμηση / αξιολόγηση επικινδυνότητας δένδρων (Tree Risk Assessment)

Η ΣΥΣΤΑΔΑ συνεργάζεται από το 2017 με την Κοινοπολιτειακή Επιτροπή Στρατιωτικών Τάφων (CWQC) για την εκτίμηση της επικινδυνότητας των δένδρων στα Συμμαχικά Νεκροταφεία, και έχει αξιολογήσει μέχρι σήμερα περισσότερες από 15 τοποθεσίες και 2.000 δένδρα στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια.

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με βάση την αναλυτική μεθοδολογία του ISA και περιλαμβάνει την αποτύπωση, ταυτοποίηση (RFID-tagging) και φωτογραφική τεκμηρίωση των δένδρων, την καταχώρηση σε Βάση Δεδομένων, τη σύνταξη σχετικής Έκθεσης και κατά περίπτωση συναφείς συμβουλευτικές υπηρεσίες.

Βασικά χαρακτηριστικά

Γιατί να προτιμήσετε την ΣΥΣΤΑΔΑ

Συνδυάζουμε την πολύχρονη (υπερ-20ετή) εμπειρία των στελεχών μας με αξιόπιστες και αποτελεσματικές λύσεις, αξιοποιώντας στο έπακρο νέες τεχνολογίες και σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους.

Επιστημονική εξειδίκευση

Τα στελέχη της ΣΥΣΤΑΔΑΣ κατέχουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών σε διάφορα πεδία ειδικοτήτων, γεγονός που εγγυάται την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των σύνθετων επιστημονικών ζητημάτων που σχετίζονται με την προστασία και διαχείριση των οικοσυστημάτων.

Ο κώδικας δεοντολογίας μας

Αντιμετωπίζουμε με επαγγελματισμό, υπευθυνότητα και συνέπεια τις υποθέσεις των πελατών που μας εμπιστεύονται διασφαλίζοντας, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, την καλύτερη δυνατή σχέση ποιότητας – τιμής (value for money).

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ PROJECTS ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ

Απογραφή και Παρακολούθηση Δασών (ΣΑΠ5) 75%
Αντιπυρικά Σχέδια ΠΕ Κρήτης-Δωδεκανήσου-Σάμου/Ικαρίας 60%
ΕΠΜ Δυτικής Ελλάδας - Ιονίων Νήσων 95%
EcoTime Machine (Ερευνώ-Καινοτομώ-Δημιουργώ) 100%
Biomonitoring (Ερευνώ-Καινοτομώ-Δημιουργώ) 100%
EcoVariety (Ερευνώ-Καινοτομώ-Δημιουργώ) 100%

ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ

ΜΕΤΑΒΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ