Θέση εργασίας Δασολόγου στο Μεσολόγγι

Ζητείται Δασολόγος για απασχόληση στο Μεσολόγγι για χρονική διάρκεια 12 μηνών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου. Απαραίτητα προσόντα: Εμπειρία στην κατάρτιση & επικαιροποίηση Δασικών Χαρτών και γνώση της σχετικής νομοθεσίας, εμπειρία σε Εκθέσεις Φωτοερμηνείας – υποστήριξη αντιρρήσεων, άριστη γνώση χρήσης GIS, Office, καλή γνώση αγγλικών. Μηνιαίος μισθός: 1000 ευρώ

Έναρξη εργασιών ΣΑΠ – Υποέργο 5

Μετά την υπογραφή της Σύμβασης μεταξύ της Γενικής Δ/νσης Δασών του ΥΠΕΝ και της Ένωσης “ΥΛΩΡΙΚΗ ΕΕ – ΣΥΣΤΑΔΑ ΟΕ – ΟΙΚΟΔΑΣΟΣ ΕΠΕ” για το υποέργο 5 (ΣΑΠ Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας) και την ολοκλήρωση των εκπαιδευτικών σεμιναρίων, ξεκινούν οι εργασίες του πολύ σημαντικού έργου Συστήματος Απογραφής και Παρακολούθησης Δασών (ΣΑΠ).

Ανάθεση υποστηρικτικών εργασιών για τη συλλογή στοιχείων, την παρακολούθηση εξέλιξης του έργου Δασικών Χαρτών και την εξαγωγή συνολικών στατιστικών στοιχείων παρακολούθησης, για τις ανάγκες υποστήριξης της Διεύθυνσης Δασικών Έργων και Υποδομών.

Στη ΣΥΣΤΑΔΑ Ο.Ε. ανατέθηκαν οι υποστηρικτικές εργασίες προς τη Δ/νση Δασικών Έργων και Υποδομών του ΥΠΕΝ, για την παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου των Δασικών Χαρτών συνολικής διάρκειας 8 μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, στα πλαίσια της οποίας περιλαμβάνεται η υποστήριξη της εύρυθμης λειτουργίας των ΕΠΕΑ, η εξαγωγή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τον αριθμό […]

Νέες αναθέσεις υποστηρικτικών εργασιών κατάρτισης – διόρθωσης Δασικών Χαρτών & στελέχωσης ΣΥΑΔΧ

Ανατέθηκαν στη ΣΥΣΤΑΔΑ οι παρακάτω συμβάσεις: Δ/νση Δασών Ευρυτανίας: Στελέχωση του ΣΥΑΔΧ Καρπενησίου με 2 άτομα, για διάστημα 4 μηνών (έναρξη: 15/9/2021) Δ/νση Δασών Πέλλας: Στελέχωση του ΣΥΑΔΧ Έδεσσας με 1 άτομο & εργασίες ενσωμάτωσης πρόδηλων σφαλμάτων και διοικητικών πράξεων, για διάστημα 6 μηνών (εκτιμώμενη έναρξη: 20/9/2021). [Νέα σύμβαση έπειτα από συνοπτικό διαγωνισμό]

Ανάθεση Συμβάσεων υποστηρικτικών εργασιών Δασικών Χαρτών – στελέχωσης ΣΥΑΔΧ

Η ΣΥΣΤΑΔΑ ανέλαβε τις παρακάτω υποστηρικτικές εργασίες συμπλήρωσης – διόρθωσης Δασικών Χαρτών και στελέχωσης ΣΥΑΔΧ: Δ/νση Δασών Ζακύνθου: Στελέχωση ΣΥΑΔΧ Ζακύνθου με 1 άτομο για διάρκεια 12 μηνών και ενσωμάτωση πρόδηλων σφαλμάτων και διοικητικών πράξεων (έναρξη: 1/9/2021) Δ/νση Δασών Αιτωλοακαρνανίας: Εργασίες ενσωμάτωσης πρόδηλων σφαλμάτων και διοικητικών πράξεων, καθώς επίσης και εκπαίδευση προσωπικού στη χρήση GIS […]

Αναζήτηση συνεργάτη / θέση εργασίας στην Αθήνα

Ζητείται Δασολόγος ή Δασοπόνος ή σχετικός επιστήμονας, με εμπειρία στους Δασικούς Χάρτες για πλήρη απασχόληση στην Αθήνα (περιοχή Ιλισίων) κατά το 2ο εξάμηνο 2021. Επιθυμητά επιπλέον προσόντα: Καλή γνώση GIS / Βάσεων Δεδομένων και Δασικής Νομοθεσίας. Συστάσεις θα αξιολογηθούν θετικά. Αποστολή Βιογραφικών στο isystada@gmail.com με θέμα: “Θέση Δασολόγου στην Αθήνα – ΣΥΣΤΑΔΑ”

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ΣΥΣΤΑΔΑΣ κατά ISO9001:2015

Εκδόθηκε το πιστοποιητικό συμμόρφωσης της εταιρείας μας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO9001:2015 με αριθμ. 260521-1, από τον φορέα πιστοποίησης Q-CERT με πεδίο εφαρμογής: Σχεδιασμός, ανάπτυξη, Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών & Εκπόνηση Μελετών: i) Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ii) Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών – Σχεδίων Διαχείρισης και Παρακολούθησης, iii) Προστασίας & […]

Στελέχωση του ΣΥΑΔΧ Θεσσαλονίκης

Με απόφαση της ΑΔΜΘ/Διεύθυνσης Δασών ΠΕ Θεσσαλονίκης, η ΣΥΣΤΑΔΑ αναλαμβάνει, έπειτα από συνοπτικό διαγωνισμό, την στελέχωση του ΣΥΑΔΧ Θεσσαλονίκης, για χρονικό διάστημα 12 μηνών, στα πλαίσια παροχής υποστηρικτικών εργασιών από την ανάρτηση έως και την μερική κύρωση του (αναμορφωμένου) Δασικού Χάρτη ΠΕ Θεσσαλονίκης.

Διαχειριστική Μελέτη ιδιωτικού Δάσους Έλατα Ξηρολίβαδου Ημαθίας

Η ΣΥΣΤΑΔΑ θα εκπονήσει την τέταρτη (4η) κατά σειρά διαχειριστική μελέτη για το ιδιωτικό δάσος “Έλατα” Ξηρολίβαδου Ημαθίας αρμοδιότητας Δασαρχείου Βέροιας, για την περίοδο 2022-2031, έπειτα από ανάθεση από τον Αναγκαστικό Δασικό Συνεταιρισμό Διαχείρισης του δάσους

Στελέχωση του ΣΥΑΔΧ Αριδαίας

Η ΣΥΣΤΑΔΑ ανέλαβε, έπειτα από διαγωνισμό, την στελέχωση του ΣΥΑΔΧ Αριδαίας, διαθέτοντας δύο (2) δασολόγους από το ανθρώπινο δυναμικό της για την υποβοήθηση της Δ/νσης Δασών Πέλλας στις εργασίες ανάρτησης και έως την κύρωση του Δασικού Χάρτη. Η σύμβαση ξεκίνησε την 1/3/2021 και θα διαρκέσει 6 μήνες. Επικοινωνία μέσω email με το ΣΥΑΔΧ Αριδαίας, για […]