Ανάθεση σύμβασης για την εκτίμηση της επικινδυνότητας δένδρων (Tree Risk Assessment)

Στη ΣΥΣΤΑΔΑ ανατέθηκε από το CWGC η Σύμβαση για την εκτίμηση της επικινδυνότητας δένδρων σε δύο Συμμαχικά Νεκροταφεία (Αργοστόλι, Κέρκυρα) του οργανισμού. Η ΣΥΣΤΑΔΑ έχει υλοποιήσει μέχρι στιγμής άλλες 2 ανάλογες συμβάσεις για 13 περιοχές στην Ελλάδα και 3 στα Βαλκάνια (Σερβία και Βουλγαρία). Η εκτίμηση επικινδυνότητας γίνεται με βάση το έντυπο του ISA και τις οδηγίες του CWGC. Η διάρκεια της Σύμβασης είναι μέχρι 28/2/2023

Μετάβαση στο περιεχόμενο