Νέες υπογραφές Συμβάσεων

Στη ΣΥΣΤΑΔΑ ανατέθηκαν τρεις (3) νέες Συμβάσεις υποστήριξης Δασικών Υπηρεσιών, ως εξής: Δ/νση Δασών Ζακύνθου: παροχή υποστηρικτικών εργασιών συμπλήρωσης και διόρθωσης Δασικών Χαρτών. Έναρξη: 4/12/2023. Διάρκεια: 15 μήνες Δ/νση Δασών Πέλλας: Εργασίες συμπλήρωσης – διόρθωσης Δασικών Χαρτών έως την ολική κύρωση. Έναρξη: 22/12/2023. Διάρκεια 8 μήνες ΥΠΕΝ / Γ.Γ.Δασών / ΔΔΕΥ / Τμήμα Δασικών Χαρτών […]

Νέες υπογραφές Συμβάσεων Read More »