Νέες Συμβάσεις υποστήριξης ΣΥΑΔΧ – Δ/νσεων Δασών

Η ΣΥΣΤΑΔΑ ΟΕ ανέλαβε την υποστήριξη της Δ/νσης Δασών Αιτωλοακαρνανίας για 12 μήνες με τη διάθεση ενός (1) δασολόγου με εμπειρία στην κατάρτιση Δασικών Χαρτών, καθώς επίσης και της Δ/νσης Δασών Ζακύνθου για 6 μήνες με τη διάθεση ενός (1) δασολόγου. Ταυτόχρονα συνεχίζεται και η τεχνική υποστήριξη των δύο υπηρεσιών για την μερική κύρωση και […]

Νέες Συμβάσεις υποστήριξης ΣΥΑΔΧ – Δ/νσεων Δασών Read More »