Νέες υπογραφές Συμβάσεων

Στη ΣΥΣΤΑΔΑ ανατέθηκαν τρεις (3) νέες Συμβάσεις υποστήριξης Δασικών Υπηρεσιών, ως εξής: Δ/νση Δασών Ζακύνθου: παροχή υποστηρικτικών εργασιών συμπλήρωσης και διόρθωσης Δασικών Χαρτών. Έναρξη: 4/12/2023. Διάρκεια: 15 μήνες Δ/νση Δασών Πέλλας: Εργασίες συμπλήρωσης – διόρθωσης Δασικών Χαρτών έως την ολική κύρωση. Έναρξη: 22/12/2023. Διάρκεια 8 μήνες ΥΠΕΝ / Γ.Γ.Δασών / ΔΔΕΥ / Τμήμα Δασικών Χαρτών […]

Νέες Συμβάσεις υποστήριξης ΣΥΑΔΧ – Δ/νσεων Δασών

Η ΣΥΣΤΑΔΑ ΟΕ ανέλαβε την υποστήριξη της Δ/νσης Δασών Αιτωλοακαρνανίας για 12 μήνες με τη διάθεση ενός (1) δασολόγου με εμπειρία στην κατάρτιση Δασικών Χαρτών, καθώς επίσης και της Δ/νσης Δασών Ζακύνθου για 6 μήνες με τη διάθεση ενός (1) δασολόγου. Ταυτόχρονα συνεχίζεται και η τεχνική υποστήριξη των δύο υπηρεσιών για την μερική κύρωση και […]

Κυρώσεις Δασικών Χαρτών

Σε εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία μερικής κύρωσης Δασικών Χαρτών σε όλη την επικράτεια, η οποία ακολούθησε την ανάρτηση των Δασικών Χαρτών που ξεκίνησε το 2021 και ολοκληρώθηκε στις 31/7/2022, έπειτα από διαδοχικές παρατάσεις και αναμορφώσεις. Τα ΦΕΚ των κυρώσεων βρίσκονται συγκεντρωμένα στην ιστοσελίδα του dasarxeio.com εδώ Η προθεσμία για την προσφυγή στο ΣτΕ κατά της […]

Θέση εργασίας Δασολόγου στο Μεσολόγγι

Ζητείται Δασολόγος για απασχόληση στο Μεσολόγγι για χρονική διάρκεια 12 μηνών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου. Απαραίτητα προσόντα: Εμπειρία στην κατάρτιση & επικαιροποίηση Δασικών Χαρτών και γνώση της σχετικής νομοθεσίας, εμπειρία σε Εκθέσεις Φωτοερμηνείας – υποστήριξη αντιρρήσεων, άριστη γνώση χρήσης GIS, Office, καλή γνώση αγγλικών. Μηνιαίος μισθός: 1000 ευρώ

Ανάθεση υποστηρικτικών εργασιών για τη συλλογή στοιχείων, την παρακολούθηση εξέλιξης του έργου Δασικών Χαρτών και την εξαγωγή συνολικών στατιστικών στοιχείων παρακολούθησης, για τις ανάγκες υποστήριξης της Διεύθυνσης Δασικών Έργων και Υποδομών.

Στη ΣΥΣΤΑΔΑ Ο.Ε. ανατέθηκαν οι υποστηρικτικές εργασίες προς τη Δ/νση Δασικών Έργων και Υποδομών του ΥΠΕΝ, για την παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου των Δασικών Χαρτών συνολικής διάρκειας 8 μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, στα πλαίσια της οποίας περιλαμβάνεται η υποστήριξη της εύρυθμης λειτουργίας των ΕΠΕΑ, η εξαγωγή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τον αριθμό […]

Ανάθεση Συμβάσεων υποστηρικτικών εργασιών Δασικών Χαρτών – στελέχωσης ΣΥΑΔΧ

Η ΣΥΣΤΑΔΑ ανέλαβε τις παρακάτω υποστηρικτικές εργασίες συμπλήρωσης – διόρθωσης Δασικών Χαρτών και στελέχωσης ΣΥΑΔΧ: Δ/νση Δασών Ζακύνθου: Στελέχωση ΣΥΑΔΧ Ζακύνθου με 1 άτομο για διάρκεια 12 μηνών και ενσωμάτωση πρόδηλων σφαλμάτων και διοικητικών πράξεων (έναρξη: 1/9/2021) Δ/νση Δασών Αιτωλοακαρνανίας: Εργασίες ενσωμάτωσης πρόδηλων σφαλμάτων και διοικητικών πράξεων, καθώς επίσης και εκπαίδευση προσωπικού στη χρήση GIS […]

Αναζήτηση συνεργάτη / θέση εργασίας στην Αθήνα

Ζητείται Δασολόγος ή Δασοπόνος ή σχετικός επιστήμονας, με εμπειρία στους Δασικούς Χάρτες για πλήρη απασχόληση στην Αθήνα (περιοχή Ιλισίων) κατά το 2ο εξάμηνο 2021. Επιθυμητά επιπλέον προσόντα: Καλή γνώση GIS / Βάσεων Δεδομένων και Δασικής Νομοθεσίας. Συστάσεις θα αξιολογηθούν θετικά. Αποστολή Βιογραφικών στο isystada@gmail.com με θέμα: “Θέση Δασολόγου στην Αθήνα – ΣΥΣΤΑΔΑ”