Έναρξη εργασιών Απογραφής Δασών (ΣΑΠ)

Ξεκίνησε η υλοποίηση της Σύμβασης του Συστήματος Απογραφής – Παρακολούθησης Δασών (ΣΑΠ) – υποέργο 5 (Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα) η οποία έχει ανατεθεί από το ΥΠΕΝ / Γ.Γ. Δασών, έπειτα από διεθνή διαγωνισμό, στην ένωση οικονομικών φορέων ΥΛΩΡΙΚΗ Ε.Ε-ΟΙΚΟΔΑΣΟΣ Ε.Π.Ε-ΣΥΣΤΑΔΑ Ο.Ε. (έναρξη Σύμβασης 18/7/2022, προϋπολογισμός ~ 1 εκατ. ευρώ). Η ΣΥΣΤΑΔΑ ΟΕ υλοποιεί την απογραφή […]

Έναρξη εργασιών Απογραφής Δασών (ΣΑΠ) Read More »