Υποβολή Προμελέτης Αντιπυρικού Σχεδίου Περιφ.Κρήτης & ΠΕ Δωδεκανήσου

Υποβλήθηκε στις 15/1/2024 η Προμελέτη – Παραδοτέο 1 για το Αντιπυρικό Σχέδιο των Π.Ε. Χανίων, Ρεθύμνου, Ηρακλείου, Λασιθίου και Δωδεκανήσου. Σύμφωνα με τις συμβατικές υποχρεώσεις, ακολουθεί η Διαβούλευση επί του παραδοτέου και στη συνέχεια η σύνταξη της Οριστικής Μελέτης. Η ανάθεση έγινε στην Ένωση Οικονομικών φορέων ΥΛΩΡΙΚΗ ΕΕ – ΟΙΚΟΔΑΣΟΣ ΕΠΕ – ΣΥΣΤΑΔΑ ΕΕ από […]

Υποβολή Προμελέτης Αντιπυρικού Σχεδίου Περιφ.Κρήτης & ΠΕ Δωδεκανήσου Read More »