Διαχείριση
δασικών οικοσυστημάτων
και βοσκοτόπων
ΣΥΣΤΑΔΑ - Συστήματα Ανάπτυξης Δασών & Περιβάλλοντος Ε.Ε.
Περιβαλλοντικές μελέτες
και παρακολούθηση
ειδών-οικοτόπων
ΣΥΣΤΑΔΑ - Συστήματα Ανάπτυξης Δασών & Περιβάλλοντος Ε.Ε.

Έρευνα & καινοτομία στα δάση
και το φυσικό περιβάλλον

ΣΥΣΤΑΔΑ - Συστήματα Ανάπτυξης Δασών & Περιβάλλοντος Ε.Ε.
Δασικοί Χάρτες - Δασολόγιο ΣΥΣΤΑΔΑ - Συστήματα Ανάπτυξης Δασών & Περιβάλλοντος Ε.Ε. Management
forest ecosystems
and pastures
SYSTADA - Forest & Environment Development Systems L.P.

Environmental studies
and monitoring
species-habitats
SYSTADA - Forest & Environment Development Systems L.P.

Research & innovation in forests
and the natural environment

SYSTADA - Forest & Environment Development Systems L.P.
Forestry Maps - Forestry SYSTADA - Forest & Environment Development Systems L.P.
Espa Banner  

EcoTime Machine

logo_ecotime

EcoVariety

logo_ecovariety

BIOMONITORING

biomonitoring_logo

Website for the wetlands of Greece

Logo_Wetlands

Bibliography of NW habitats

Ypeka_database_icon
Forest management
According to the Forestry Legislation, for the exploitation of public and private forests and forest lands, it is necessary to prepare a forestry management study, which estimates the timber stock, the increment and the entry (organization of forestry by space and time).
The experienced staff of SYSTADA makes the most of all modern mapping and inventory methods.
Technical and economic studies
According to articles 47 and 47b of Law 998.79, as currently in force with the provisions of Laws 4280/2014 and 4315.2014 respectively, for the “regularization” of currently cultivated lands that were cleared up to the year 2007, it is required, among other things, preparation of an economic and technical study of the viability of the agricultural holding, which is prepared by a private geotechnical scientist and must be co-signed by a forester. Those interested can contact the SYSTADA to investigate their inclusion in the said arrangements.
.
Forest Maps
A Forest Map is the statutory record of the boundaries of the areas subject to the protective provisions of the forest legislation.
Although the Forest Map does not affect the property rights of private individuals or the State, in practice any private land that appears as forest in the Forest Map is claimed by the State as public forest land.
The Forest Maps may contain significant errors, inaccuracies or omissions, which can be remedied through the process of submitting objections or manifest errors. Our executives undertake the submission and support in the context of the above process.
Web & Smartphone Apps
We design and develop “smart” cartographic application solutions for the protection and management of protected areas, visitor management, tree risk assessment, etc.
Environmental studies (MPE - EPM
)
Environmental legislation provides for the preparation of environmental studies for certain categories of projects and activities.
SYSTADA undertakes the environmental licensing of these, as well as the preparation of specialized environmental studies concerning protected areas (Special Ecological Assessment, Special Environmental Studies
).
Research and innovation
SYSTADA participates in collaborative research and innovation projects on species monitoring in protected areas, recording traditional varieties and augmented reality technologies in landscape history (4D).

who we are

Learn more about SYSTADA

Network of partners

SYSTADA cooperates with independent scientists – researchers, with related companies in the sector, as well as with research centers and institutions (Universities, Institutes) in the context of implementing collaborative projects.

Our strategy

SYSTADA is committed to the strategy of new business opportunities, the utilization of modern technologies, the provision of high quality services in the field of forestry and environmental studies and services, the production of new knowledge and innovation, as well as all types of synergies and collaborations with third parties (private and public sector bodies, Research organizations) and in the fair distribution of benefits and the reward of employees and partners.

100

HECTARE OF FOREST MAPS

10

EXTENSION OF MANAGEMENT PLANS

1

PHOTO INTERPRETATION REPORTS – SUCCESSFUL OBJECTIONS

1
1

RESEARCH-INNOVATION PROJECTS

Our services

Find out about the services provided by our company

Photo Interpretation Exhibitions – Expertises

We undertake the drafting of a Technical Report – Photo Interpretation Report to support objections against the Forest Charter, or to support objections of the National Land Registry.

Environmental Licensing

We undertake the environmental licensing for any private or public project, from the preparation of the EIA to the issuance of the EIA by the competent Service.

Phytotechnical studies – landscaping – reforestation

Our executives undertake the planning and drafting of phytotechnical design studies for private and public spaces, as well as the preparation of reforestation studies within the framework of the obligations provided by the forestry legislation for the permitted interventions in forests and forest lands

Tree Risk Assessment/ evaluation 

….

Basic features

Why should you prefer SYSTADA?

We combine the long-term (over-20 years) experience of our executives with reliable and effective solutions, making the most of new technologies and modern scientific methods.

Scientific expertise

The staff of SYSTADAS hold postgraduate degrees in various fields of specialization, which guarantees a comprehensive treatment of the complex scientific issues related to the protection and management of ecosystems.

Our code of conduct

We deal with the cases of clients who trust us with professionalism, responsibility and consistency, ensuring, for our services, the best possible quality-price ratio
(value for money).

IMPORTANT PROJECTS IN DEVELOPMENT

EcoVariety 100%
Ecotime Machine 95%
Biomonitoring 90%
ΕPΜ5 95%
SΑP5 10%

OBJECTIONS TO THE FOREST MAP

GO TO OUR COMPANY’S SPECIAL WEBSITE TO SUBMIT OBJECTIONS TO THE FOREST MAP