Ξεκίνησε η υλοποίηση της Σύμβασης του Συστήματος Απογραφής – Παρακολούθησης Δασών (ΣΑΠ) – υποέργο 5 (Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα) η οποία έχει ανατεθεί από το ΥΠΕΝ / Γ.Γ. Δασών, έπειτα από διεθνή διαγωνισμό, στην ένωση οικονομικών φορέων ΥΛΩΡΙΚΗ Ε.Ε-ΟΙΚΟΔΑΣΟΣ Ε.Π.Ε-ΣΥΣΤΑΔΑ Ο.Ε. (έναρξη Σύμβασης 18/7/2022, προϋπολογισμός ~ 1 εκατ. ευρώ).

Η ΣΥΣΤΑΔΑ ΟΕ υλοποιεί την απογραφή δασών στις Π.Ε. Ευρυτανίας – Μαγνησίας & Σποράδων και Εύβοιας, και ήδη έχει ξεκινήσει η συλλογή δεδομένων πεδίου με τρία (3) συνεργεία πεδίου, καθώς και τις εργασίες φωτοερμηνείας. Η πρόοδος του έργου εμφανίζεται στην ιστοσελίδα μας με ενημέρωση κατά τακτά διαστήματα.

Ετοιμασία του συνεργείου πεδίου για τη μέτρηση ΔΕ σε υψηλά δάση (ελάτη) στην Ευρυτανία