Δημήτρης Τσιάρας
Δασολόγος, Εταίρος - ιδρυτικό μέλος

Σύντομο Βιογραφικό

Ελεύθερος Επαγγελματίας Δασολόγος Μελετητής, κάτοχος του με ΑΜ 11507 μελετητικού πτυχίου τάξης Γ’ κατ. 24 και τάξης Β’ κατ. 27.

Από το 1995 ασχολείται με δασικές και περιβαλλοντικές μελέτες. Έχει εκπονήσει περισσότερες από 25 μελέτες δασικής διαχείρισης σε περιοχές Ν2Κ,, καθώς και πολλών άλλων σε ιδιωτικά και συνεταιριστικά δάση. Από το 1997 ασχολείται με καταγραφή και ανάλυση χλωρίδας και τύπων οικοτόπων με συμμετοχή μέσω του ΕΚΒΥ σε ΕΠΜ προστατευόμενων περιοχών.

Σήμερα έχει την θέση του Επιστημονικού Συντονιστή της υπό υλοποίηση ΕΠΜ Δυτικής Ελλάδας – Ιονίων Νήσων (Μελέτη 5), η οποία υλοποιείται από την Σύμπραξη «ΗΛΙΔΑ – ΕΨΙΛΟΝ».

Τίτλοι σπουδών

Fusce at justo ac augue blandit faucibus eu quis nibh. Donec malesuada felis a sem consectetur scelerisque. Cras rutrum, nisi vel vulputate sollicitudin, dolor lorem fringilla tortor, ullamcorper dignissim mauris quam vel nibh. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Duis facilisis bibendum sagittis.

Κυριότερα έργα / μελέτες

Λοιπές πληροφορίες

Meet me here:

Δημήτρης Παλάσκας
Δασολόγος, Εταίρος - ιδρυτικό μέλος

Σύντομο Βιογραφικό

Ελεύθερος Επαγγελματίας Δασολόγος Μελετητής, κάτοχος του με ΑΜ 16966 μελετητικού πτυχίου τάξης Γ’ κατ. 24 και τάξης Β’ κατ. 27 (ενταγμένο στην ΣΥΣΤΑΔΑ ΟΕ).

Έχει εμπειρία 20 ετών στην εκπόνηση δασικών και περιβαλλοντικών μελετών (από το έτος 2000). Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού και διδακτορικού τίτλου σπουδών από το Α.Π.Θ. / Σχολή Δασολογίας & Φ.Π με εξειδίκευση στα αντικείμενα της δασικής οικονομικής, της χαρτογράφησης των φυσικών πόρων, της οικονομικής αξιολόγησης μεθόδων χαρτογράφησης. Έχει εργασθεί επίσης σε ερευνητικά προγράμματα του ΑΠΘ, του Ινστιτούτου Δασικών Ερευνών Θεσ/νίκης και του Ινστιτούτου Μεσογειακών Δασικών Οικοσυστημάτων.

Τίτλοι σπουδών

 • Νοέμβριος 1999: Πτυχίο Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. (βαθμός 8,44)
 • Νοέμβριος 2003: Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης Α.Π.Θ. στην Κατεύθυνση “Τεχνική-Ανάπτυξη / Σχεδιασμός και Ανάπτυξη Φυσικών Πόρων” με βαθμό 9,5 και μεταπτ.διατριβή με θέμα: “Οργάνωση κοινωνικο-οικονομικών δεδομένων σε Γ.Σ.Π. για σκοπούς ανάπτυξης της ορεινής οικονομίας”
 • Οκτώβριος 2009: Διδακτορικός τίτλος σπουδών Α.Π.Θ. με θέμα διατριβής “Οικονομική της χαρτογράφησης των φυσικών πόρων: η περίπτωση του δασολογίου”
 • Ξένες γλώσσες: First Certificate in English (1989), Michigan Proficiency in English (1992)

Λοιπές δεξιότητες - πιστοποιήσεις

 • Πιστοποιημένος Γεωργικός Σύμβουλος
 • Μέλος του Εθνικού Μητρώου Πιστοποιημένων Αξιολογητών (ΕΜΠΑ) και Ελεγκτών (ΕΜΠΕ) του Υπουργείου Οικονομίας από το 2017
 • Άδεια χειριστή ΣμηΕΑ (πολυκόπτερο / drone) Κατηγοριών Α και Β (μέχρι 4 kg) από την ΥΠΑ, με ειδικότητες: Φωτογραμμετρία, EVLOS/BVLOS
 • Πολύ καλή γνώση Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (GIS): ArcGIS, QGIS

Δημοσιεύσεις

Κυριότερα έργα / μελέτες

Ως Συντονιστής / υπεύθυνος:

 1. Μελέτη Κατάρτισης και Επικαιροποίησης Δασικού Χάρτη στην Π.Ε. Ευρυτανίας (Ανάδοχος: ΗΛΙΔΑ Α.Ε). Διάρκεια: 9/2018-6/2020
 2. ΑγροΕΤΑΚ: “Νέα πρότυπα οικονομικής ανάλυσης της δασικής παραγωγής και πιλοτική εφαρμογή” (11/2014 – 11/2015)
 3. Ετοιμασία ολοκληρωμένου Διαχειριστικού Σχεδίου για το Δάσος Πάφου. Εργοδότης: Τμήμα Δασών (3/2009 – 3/2011)

Συμμετοχή στην ομάδα έργου:

Meet me here:

Άνθιμος Ζαχαριάδης
Δασολόγος, Εταίρος - ιδρυτικό μέλος

Σύντομο Βιογραφικό

Ελεύθερος Επαγγελματίας από το έτος 2000, Ομόρρυθμος Εταίρος στις εταιρείες «ΣΥΣΤΑΔΑ Ο.Ε.», «Verus+ Ο.Ε., Συστήματα Πληροφορικής και Ανάπτυξης» και APPLYNX LTD. Είναι κάτοχος πτυχίου Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος του Α.Π.Θ και μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στα Πληροφοριακά Συστήματα από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Στα πλαίσια της μεταπτυχιακής διατριβής αναπτύχθηκε εφαρμογή WEB GIS για τη διαχείριση δασικών πυρκαγιών. Διαθέτει εμπειρία 20 ετών στην ανάλυση πληροφοριακών συστημάτων, στην ανάπτυξη λογισμικού και στην εκπόνηση δασικών και περιβαλλοντικών μελετών. Είναι πιστοποιημένος από την Microsoft (Microsoft Certified Technology Specialist) και από την εταιρεία λογισμικού ERP Softone και από την TUV Austria ως Υπεύθυνος προστασίας προσωπικών δεδομένων (DPO). Έχει εργασθεί ως εργαστηριακός και επιστημονικός συνεργάτης στα ΤΕΙ Λαμίας και Καβάλας (Τμήματα Ηλεκτρονικής και Αρχ/κής Τοπίου) κατά τα έτη 2004-2005 στο αντικείμενο της Αρχιτεκτονικής Ηλ. Υπολογιστών και Συστημάτων CAD/CAM.

Τίτλοι σπουδών

Κυριότερα έργα / μελέτες

Λοιπές δεξιότητες - πιστοποιήσεις

Λοιπές πληροφορίες

Fusce at justo ac augue blandit faucibus eu quis nibh. Donec malesuada felis a sem consectetur scelerisque. Cras rutrum, nisi vel vulputate sollicitudin, dolor lorem fringilla tortor, ullamcorper dignissim mauris quam vel nibh. Class aptent taciti sociosqu ad litora torquent per conubia nostra, per inceptos himenaeos. Duis facilisis bibendum sagittis.

Meet me here: