Οι Υπηρεσίες μας

Αξιόπιστα. Τεκμηριωμένα. Οικονομικά

Υπηρεσίες προς ιδιώτες 

Παρέχουμε υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου προς ιδιώτες στα πλαίσια της υποβολής και υποστήριξης αντιρρήσεων κατά των Δασικών Χαρτών, αλλά και υποστήριξης ενστάσεων του Εθνικού Κτηματολογίου (Εκθέσεις Φωτοερμηνείας – Πραγματογνωμοσύνες).

Υπηρεσίες προς φορείς του Δημοσίου 

Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση δασικών, φυτοτεχνικών και περιβαλλοντικών μελετών, συμμετέχοντας σε διαγωνισμούς, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία περί Δημοσίων Συμβάσεων, καθώς επίσης και την παροχή υπηρεσιών τεχνικής στήριξης φορέων του Δημοσίου, την ετοιμασία φακέλων ωρίμανσης για συγχρηματοδοτούμενα έργα κ.ά

Υποστήριξη πελατών

Οι πελάτες μας μπορούν να μας συμβουλεύονται για οποιοδήποτε ζήτημα τους απασχολεί σχετικά με την υπόθεσή τους, ή στα πλαίσια της υλοποίησης δημόσιας σύμβασης

Συνεργασίες

Για την αποτελεσματικότερη διεκπεραίωση μεγάλων υποθέσεων και την ανάληψη σημαντικών δημοσίων συμβάσεων συνεργαζόμαστε με ανεξάρτητους ερευνητές, μελετητικές εταιρείες και ερευνητικά κέντρα, επενδύοντας σε ευέλικτα και αποτελεσματικά συνεργατικά σχήματα προς όφελος του πελάτη

Έρευνα και καινοτομία

Συμμετέχουμε σε ερευνητικές συμπράξεις με ιδιωτικές επιχειρήσεις και ερευνητικά κέντρα για την ανάπτυξη και υλοποίηση νέων, καινοτόμων υπηρεσιών και λύσεων για ζητήματα που σχετίζονται με την διαχείριση και προστασία του φυσικού περιβάλλοντος

Εταιρική κοινωνική ευθύνη

Αναλαμβάνουμε την δωρεάν ή με συμβολικό τίμημα υποστήριξη υποθέσεων δημοσίου ενδιαφέροντος εκ μέρους περιβαλλοντικών οργανώσεων και συλλογικοτήτων, με γνώμονα την προστασία και διατήρηση του φυσικού περιβάλλοντος για τις επόμενες γενιές

Επιστημονική τεκμηρίωση

Αναζητούμε επιστημονικά τεκμηριωμένες και αξιόπιστες λύσεις και προτάσεις επενδύοντας στην διαρκή επιμόρφωση των στελεχών μας, για την απόκτηση νέων δεξιοτήτων και πιστοποιήσεων

 

Υλοποιημένα έργα (Web-based)

Πλοηγηθείτε σε έργα που έχει η υλοποιήσει η εταιρεία μας, σχετικά με διαδικτυακές Βάσεις Δεδομένων και εφαρμογές, και είναι διαθέσιμα στο Διαδίκτυο για πλήρη ή μερική ελεύθερη πρόσβαση

 

Φωτοερμηνεία

Διαχρονική εξέταση και ερμηνεία αεροφωτογραφιών για σκοπούς τεκμηρίωσης του δασικού ή μη χαρακτήρα εκτάσεων, της ιστορίας του τοπίου και της οικολογικής εξέλιξης των φυτοκοινωνιών, της κατοχύρωσης ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων (διακατοχικές πράξεις) και της πιστοποίησης του χρόνου ανέγερσης κατασκευών (τακτοποίηση αυθαιρέτων) 

Εναέριες αποτυπώσεις

Με τη χρήση φωτογραμμετρικού ΣμηΕΑ (drone) εκτελούμε φωτογραμμετρικές αποτυπώσεις υψηλής ακρίβειας, χαρτογραφήσεις, τρισδιάστατες (3D) αναπαραστάσεις αξιόλογων στοιχείων του ανθρωπογενούς, πολιτισμικού ή φυσικού περιβάλλοντος (σημαντικά κτίρια-μνημεία, αρχαιότητες, γεωμορφολογικοί σχηματισμοί, αιωνόβια δένδρα κ.λπ).

Παρακολούθηση (monitoring) άγριας ζωής

Με τη χρήση αυτόματου εξειδικευμένου εξοπλισμού (υπέρυθρες κάμερες ανίχνευσης κίνησης) που τοποθετείται σε καίρια σημεία ενδιαιτημάτων, καταγράφουμε και αξιολογούμε τους πληθυσμούς σημαντικών ειδών της άγριας πανίδας (αρκούδα, λύκος, ελάφι, αγριόγιδο, τσακάλι) για σκοπούς καταγραφής, παρακολούθησης και αξιολόγησης της κατάστασης διατήρησης του καθεστώτος προστασίας, ή για την εκπόνηση οικολογικών μελετών βάσης σε σημαντικούς βιοτόπους αυτών.

Αξιολόγηση λειτουργιών δασικών οικοσυστημάτων

Εφαρμόζουμε σύγχρονες μεθόδους και τεχνικές αξιολόγησης των οικοσυστημικών υπηρεσιών και λειτουργιών των δασικών οικοσυστημάτων (προστασία από τη διάβρωση, παροχή ενδιαιτημάτων, υδρονομική λειτουργία, δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα κ.ά.) αξιοποιώντας και ενσωματώνοντας στην πράξη σχετικά ερευνητικά αποτελέσματα, ενώ υποστηρίζουμε την περαιτέρω έρευνα σε ανάλογους τομείς.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Μετάβαση στο περιεχόμενο