Σύμφωνα με το νέο Κανονισμό Πυροπροστασίας Ακινήτων που βρίσκονται εντός ή πλησίον (έως 300 μ) δασικών και χορτολιβαδικών εκτάσεων (Αριθμ. οικ. ΥΠΕΝ/ΔΑΟΚΑ/55904/2019, ΦΕΚ 3475Β/2023) απαιτείται η σύνταξη του Εντύπου Αξιολόγησης Επικινδυνότητας και Τεχνικής Έκθεσης από αρμόδιο τεχνικό επιστήμονα (μηχανικό, δασολόγο κλπ) και η υποβολή τους (μαζί με τη Δήλωση εφαρμογής των μέτρων πυρασφάλειας) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ή στον οικείο Δήμο μέχρι τις 26/4/2024.

Στη ΣΥΣΤΑΔΑ αναλαμβάνουμε πλήρως την εκπόνηση των σχετικών Εκθέσεων και την διεκπεραίωση της διαδικασίας, καθώς την εταιρεία στελεχώνουν έμπειροι τεχνικοί επιστήμονες (μελετητές Γ’ τάξης) τόσο στο γνωστικό αντικείμενο του δασολόγου (αξιολόγηση επικινδυνότητας και χειρισμοί ως προς τη βλάστηση), όσο και στου μηχανολόγου-μηχανικού (τεχνικές εγκαταστάσεις).

Επισημαίνεται ότι η μη τήρηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τον παραπάνω Κανονισμό επισύρει σημαντικά πρόστιμα για τους ιδιοκτήτες των ακινήτων.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

*