ΣΥΣΤΑΔΑ – Αρχική Σελίδα old

[vc_row full_content_width=\”row-inner-full\” row_seperator=\”row-line-seperator\” top=\”0px\” bottom=\”0px\” bg_color=\”#000000\” font_color=\”#ffffff\”][vc_column][rev_slider slidertitle=\”SYSTADA\” alias=\”SYSTADA-SLIDER\”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]

Ενημερωθείτε για τη συμμετοχή της εταιρείας μας στη δράση Ερευνώ – Καινοτομώ – Δημιουργώ

\"edet\"[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row row_seperator=\”row-line-seperator\” textalign=\”center\” top=\”50px\” bottom=\”50px\” bg_color=\”#fcfefc\”][vc_column width=\”1/6\”][vc_single_image image=\”2209\” img_size=\”125×125\” alignment=\”center\” onclick=\”custom_link\” img_link_target=\”_blank\” link=\”https://ecotimemachine.gr/\” title=\”EcoTime Machine\”][/vc_column][vc_column width=\”1/6\”][vc_single_image image=\”2213\” img_size=\”125×125\” alignment=\”center\” onclick=\”custom_link\” img_link_target=\”_blank\” link=\”https://ecovariety.gr/\” title=\”EcoVariety\”][/vc_column][vc_column width=\”1/6\”][vc_single_image image=\”2221\” img_size=\”125×125\” alignment=\”center\” onclick=\”custom_link\” img_link_target=\”_blank\” link=\”https://rhodopeproject.gr/\” title=\”ΒΙΟΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ\”][/vc_column][vc_column width=\”1/6\”][vc_single_image image=\”2217\” img_size=\”180×125\” alignment=\”center\” onclick=\”custom_link\” img_link_target=\”_blank\” link=\”http://greekwetlands.biodiversity-info.gr/#\” title=\”Δικτυακός τόπος για τους υγροτόπους της Ελλάδος\”][/vc_column][vc_column width=\”1/6\”][vc_single_image image=\”2215\” img_size=\”180×125\” alignment=\”center\” onclick=\”custom_link\” img_link_target=\”_blank\” link=\”http://naturedb.verusplus.gr/Home.aspx\” title=\”Βιβλιογραφική ΒΔ οικοτόπων\”][/vc_column][vc_column width=\”1/6\”][/vc_column][/vc_row][vc_row row_seperator=\”row-line-seperator\” top=\”100px\” bottom=\”80px\”][vc_column width=\”1/3\”][vc_service icon_name=\”fa-tree\” title=\”Διαχείριση δασών\” css_animation=\”appear\” css_animation_delay=\”delay-100\”]Σύμφωνα με την Δασική Νομοθεσία για την εκμετάλλευση δημοσίων και ιδιωτικών δασών και δασικών εκτάσεων απαιτείται η σύνταξη δασοπονικής διαχειριστικής μελέτης, με την οποία γίνεται εκτίμηση του ξυλαποθέματος, της προσαύξησης και του λήμματος (οργάνωση της δασοπονίας κατά χώρο και χρόνο).
Το έμπειρο προσωπικό της ΣΥΣΤΑΔΑΣ αξιοποιεί στο έπακρο όλες τις σύγχρονες μεθόδους χαρτογράφησης και απογραφής.[/vc_service][vc_empty_space height=\”40px\”][vc_service icon_name=\”fa-line-chart\” title=\”Τεχνικοοικονομικές μελέτες\” css_animation=\”appear\” css_animation_delay=\”delay-500\”]Σύμφωνα με τα άρθρα 47 και 47β του ν.998.79, όπως ισχύουν σήμερα με τις διατάξεις των ν.4280/2014 και 4315.2014 αντίστοιχα, για την \”τακτοποίηση\” καλλιεργούμενων σήμερα εκτάσεων που εκχερσώθηκαν μέχρι και το έτος 2007, απαιτείται, μεταξύ άλλων, η σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης βιωσιμότητας της γεωργικής εκμετάλλευσης, η οποία συντάσσεται από ιδιώτη γεωτεχνικό επιστήμονα και συνυπογράφεται υποχρεωτικά από δασολόγο. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη ΣΥΣΤΑΔΑ για τη διερεύνηση της υπαγωγής τους στις εν λόγω ρυθμίσεις. [/vc_service][vc_empty_space height=\”20px\”][/vc_column][vc_column width=\”1/3\”][vc_service icon_name=\”fa-map-o\” title=\”Δασικοί Χάρτες\” css_animation=\”appear\” css_animation_delay=\”delay-200\”]Δασικός Χάρτης είναι η θεσμοθετημένη καταγραφή των ορίων των εκτάσεων, που υπάγονται στις προστατευτικές διατάξεις της δασικής νομοθεσίας.
Αν και ο Δασικός Χάρτης δεν θίγει ιδιοκτησιακά δικαιώματα ιδιωτών ή του Δημοσίου, στην πράξη οποιαδήποτε ιδιωτική έκταση εμφανίζεται ως δασικού χαρακτήρα στον Δασικό Χάρτη διεκδικείται από το Δημόσιο ως δημόσια δασική έκταση.
Οι Δασικοί Χάρτες μπορεί να περιέχουν σημαντικά λάθη, αδικίες ή παραλείψεις, που μπορούν να αποκατασταθούν με τη διαδικασία της υποβολής αντιρρήσεων ή πρόδηλων σφαλμάτων. Τα στελέχη μας αναλαμβάνουν την υποβολή και υποστήριξη στο πλαίσιο της παραπάνω διαδικασίας.[/vc_service][vc_empty_space height=\”40px\”][vc_service icon_name=\”fa-globe\” title=\”Web & Smartphone Apps\” css_animation=\”appear\” css_animation_delay=\”delay-600\”]Σχεδιάζουμε και αναπτύσσουμε \”έξυπνες\” λύσεις χαρτογραφικών εφαρμογών για την προστασία και διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, διαχείριση επισκεπτών, εκτίμηση επικινδυνότητας δέντρων κ.λπ.[/vc_service][vc_service icon_name=\”fa-globe\” title=\”Ενεργειακές Μελέτες – Υπηρεσίες Μηχανικού\” css_animation=\”appear\” css_animation_delay=\”delay-600\”]Αναλαμβάνουμε την εκπόνηση και επίβλεψη ενεργειακών και μηχανολογικών μελετών, έκδοση πιστοποιητικών κλπ[/vc_service][vc_empty_space height=\”20px\”][/vc_column][vc_column width=\”1/3\”][vc_service icon_name=\”fa-envira\” title=\”Περιβαλλοντικές μελέτες (ΜΠΕ – ΕΠΜ)\” css_animation=\”appear\” css_animation_delay=\”delay-300\”]Η περιβαλλοντική νομοθεσία προβλέπει την εκπόνηση περιβαλλοντικών μελετών για ορισμένες κατηγορίες έργων και δραστηριοτήτων.
Η ΣΥΣΤΑΔΑ αναλαμβάνει την περιβαλλοντική αδειοδότηση αυτών, καθώς επίσης και την εκπόνηση εξειδικευμένων περιβαλλοντικών μελετών που αφορούν σε προστατευόμενες περιοχές (Ειδική Οικολογική Αξιολόγηση, Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες).[/vc_service][vc_empty_space height=\”40px\”][vc_service icon_name=\”fa-hourglass-half\” title=\”Έρευνα και καινοτομία\” css_animation=\”appear\” css_animation_delay=\”delay-400\”]Η ΣΥΣΤΑΔΑ συμμετέχει σε συνεργατικά έργα έρευνας και καινοτομίας με αντικείμενο την παρακολούθηση ειδών σε προστατευόμενες περιοχές, την καταγραφή παραδοσιακών ποικιλιών και τις τεχνολογίες επαυξημένης πραγματικότητας στην ιστορία του τοπίου (4D).[/vc_service][vc_service icon_name=\”fa-houzz\” title=\”Νέος Κανονισμός Πυροπροστασίας (2024)\” css_animation=\”appear\” css_animation_delay=\”delay-400\”]Η ΣΥΣΤΑΔΑ με τα εξειδικευμένα στελέχη της (δασολόγοι, μηχανολόγος-μηχανικός) αναλαμβάνει τη σύνταξη των προβλεπόμενων από το νέο Κανονισμό Πυροπροστασίας ακινήτων εντός ή πλησίον δασικών εκτάσεων (ΦΕΚ 3475Β/2023) Τεχνικών Εκθέσεων τόσο για κτίρια-κατοικίες, όσο και για Βιομηχανίες.[/vc_service][/vc_column][/vc_row][vc_row top=\”0px\” bottom=\”0px\”][vc_column][vc_heading title=\”Ποιοι είμαστε\” subtitle=\”Μάθετε περισσότερα για την ΣΥΣΤΑΔΑ\” color=\”#444751\” el_class=\”who-we-are\”][/vc_column][/vc_row][vc_row top=\”50px\” bottom=\”100px\”][vc_column width=\”1/2\”][vc_accordion][vc_accordion_tab title=\”Δίκτυο συνεργατών\”][vc_column_text]Η ΣΥΣΤΑΔΑ συνεργάζεται με ανεξάρτητους επιστήμονες – ερευνητές, με όμορες εταιρείες του κλάδου, καθώς επίσης και με ερευνητικά κέντρα και ιδρύματα (Πανεπιστήμια, Ινστιτούτα) στα πλαίσια υλοποίησης συνεργατικών έργων.[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=\”Η στρατηγική μας\” el_id=\”Η ΣΥΣΤΑΔΑ είναι δεσμευμένη στην στρατηγική των νέων επιχειρηματικών ευκαιριών, της αξιοποίησης των σύγχρονων τεχνολογιών, της παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στον τομέα των δασικών και περιβαλλοντικών μελετών και υπηρεσιών, της παραγωγής νέας γνώσης και καινοτομίας, καθώς επίσης και στις κάθε τύπου συνέργειες και συνεργασίες με τρίτους (φορείς ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα, Ερευνητικούς οργανισμούς) και στη δίκαιη κατανομή των ωφελειών και την ανταμοιβή των εργαζομένων και των συνεργατών\”][vc_column_text]

Η ΣΥΣΤΑΔΑ είναι δεσμευμένη στην στρατηγική των νέων επιχειρηματικών ευκαιριών, της αξιοποίησης των σύγχρονων τεχνολογιών, της παροχής υπηρεσιών υψηλής ποιότητας στον τομέα των δασικών και περιβαλλοντικών μελετών και υπηρεσιών, της παραγωγής νέας γνώσης και καινοτομίας, καθώς επίσης και στις κάθε τύπου συνέργειες και συνεργασίες με τρίτους (φορείς ιδιωτικού και Δημοσίου τομέα, Ερευνητικούς οργανισμούς) και στη δίκαιη κατανομή των ωφελειών και την ανταμοιβή των εργαζομένων και των συνεργατών.

[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab title=\”Περισσότερες πληροφορίες\”][vc_column_text]….[/vc_column_text][/vc_accordion_tab][/vc_accordion][vc_testimonial_slider][vc_testimonial name=\”Πασχαλίνα Νούσκα-Παλάσκα\” author_dec=\”Υπεύθυνη προσωπικού – ειδικός ΓΣΠ\” position=\”Designer\”]Κατάγεται από το Λουτράκι Πέλλας. Αποφοίτησε το 2005 από το Τμήμα Δασοπονίας Δράμας και απασχολήθηκε κατά τα πρώτα έτη της επαγγελματικής της καριέρας στο ΙΔΕ υπό την επίβλεψη του δρ. Στυλιανού Γκατζογιάννη. Απέκτησε ΜΔΕ με αντικείμενο τη Διαχείριση Προστατευόμενων Περιοχών.
Από το έτος 2012 εργάζεται στη ΣΥΣΤΑΔΑ συμμετέχοντας σε πληθώρα projects, ενώ σήμερα είναι ετερόρρυθμη εταίρος και υπεύθυνη της εταιρίας για θέματα προσωπικού, προμηθειών και έρευνας αγοράς. Επιπλέον, είναι επικεφαλής της ομάδας της ΣΥΣΤΑΔΑΣ για τη σύνταξη του Αντιπυρικού Σχεδίου στις ΠΕ Χανίων και Ρεθύμνου.[/vc_testimonial][vc_testimonial name=\”Αντώνης Τσιάρας\” author_dec=\”Τεχνικός Ασφαλείας\” position=\”Developer\”]Κατάγεται από την Βέροια και αποφοίτησε από το Τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών του ΑΠΘ.
Έχει 30ετή εμπειρία ως μελετητής, διατηρώντας γραφείο στην Βέροια, με ειδίκευση στις Μηχανολογικές Μελέτες
Συνεργάζεται από το 2010 με τη ΣΥΣΤΑΔΑ ως εξωτερικός συνεργάτης, ενώ από το 2023 συμμετέχει ως ετερόρρυθμος εταίρος.[/vc_testimonial][/vc_testimonial_slider][/vc_column][vc_column width=\”1/2\”][vc_testimonial_slider style=\”testimonials-style-4\”][vc_testimonial name=\”Δρ Δημήτρης Παλάσκας\” author_dec=\”Γενικός Γραμματέας – Υπεύθυνος R&D\” position=\”Designer\”]Κατάγεται από τον Βόλο και αποφοίτησε από το Τμήμα Δασολογίας & Φ.Π. του ΑΠΘ τον Νοέμβριο του 1999, συνεχίζοντας τις σπουδές του σε μεταπτυχιακό επίπεδο στο Εργαστήριο Δασικής Οικονομικής, σε συνεργασία και υπό την επίβλεψη του αείμνηστου Καθηγητή Νικολάου Στάμου, ενώ παράλληλα απασχολούνταν ως εξωτερικός συνεργάτης στο ΙΔΕ, με επιβλέποντα τον δρα Στυλιανό Γκατζογιάννη.
Το 2002 απέκτησε Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στον τομέα Σχεδιασμός-Ανάπτυξη Φυσικών Πόρων, ενώ το 2009 το διδακτορικό δίπλωμα, ως υπότροφος του Προγράμματος ΗΡΑΚΛΕΙΤΟΣ.
Κατά τα έτη 2004-2005 διετέλεσε Εργαστηριακός Συνεργάτης στα Τμήματα Δασοπονίας των ΤΕΙ Καβάλας/Δράμας και Καρδίτσας.
Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα συνεργάζεται με τον Δημήτρη Τσιάρα, και στη συνέχεια, με τη συμμετοχή του Άνθιμου Ζαχαριάδη, συνέστησαν την ΣΥΣΤΑΔΑ το 2011, αρχικά ως Ο.Ε. και σήμερα ως Ε.Ε.
Κατά το χρονικό διάστημα ενεπλάκη σε διάφορα projects, όπως το Διαχειριστικό Σχέδιο του Δάσους Πάφου, ο Δασικός Χάρτης της Εύβοιας (με Ανάδοχο την εταιρεία ΥΛΗ ΕΕ), ο Δασικός Χάρτης της Ευρυτανίας (Συντονιστής), η Μεθοδολογία αξίας εκτίμησης Δασικής Γης (ΙΜΔΟ σε συνεργασία με δρ. Γαβριήλ Ξανθόπουλο), ενώ υλοποίησε και ένα έργο μεταδιδακτορικής έρευνας ΑγροΕΤΑΚ.
Εξειδικεύεται στη χρήση Γ.Σ.Π. και μεθόδων Τηλεπισκόπησης για τη χαρτογράφηση των δασικών οικοσυστημάτων και την αξιολόγηση των παραγωγικών και οικοσυστημικών υπηρεσιών, τις Οικονομοτεχνικές αναλύσεις, την εκπαίδευση προσωπικού κ.λπ.
Από το 2020 είναι παντρεμένος με την Πασχαλίνα Νούσκα-Παλάσκα, υπάλληλο της εταιρείας από το 2012 και εταίρο, και έχουν 2 παιδιά.[/vc_testimonial][/vc_testimonial_slider][vc_testimonial_slider style=\”testimonials-style-4\” slide_speed=\”8\”][vc_testimonial name=\”Δημήτρης Τσιάρας\” author_dec=\”Οικονομικός Διευθυντής\” position=\”Developer\”]Κατάγεται από την Βέροια και είναι Δασολόγος μελετητής, απόφοιτος του Α.Π.Θ, με εμπειρία άνω των 25 ετών, με μεταπτυχιακό στον Περιβαλλοντικό Σχεδιασμό Πόλεων του Ανοικτού Πανεπιστημίου (διατριβή στο Δέλτα του Αξιού).
Έχει εκπονήσει πληθώρα δασικών και περιβαλλοντικών μελετών, με ειδίκευση σε παραδοσιακά αντικείμενα της δασολογίας, όπως η δασική διαχείριση και η δασική οδοποιία, αλλά και με θέματα που σχετίζονται με το φυσικό περιβάλλον, όπως η διαχείριση προστατευόμενων περιοχών, με ταυτόχρονη ενεργό κινηματική δράση.
Το 2018 τέθηκε Συντονιστής πολυμελούς ομάδας της ΕΠΜ Δυτικής Ελλάδας – Ιονίων Νήσων, με την οποία θεσμοθετείται για πρώτη φορά η διαχείριση των περιοχών Natura 2000 στις εν λόγω περιοχές. Ήδη όμως από το έτος 2000 εργάσθηκε στην ερευνητική ομάδα του αείμνηστου Καθηγητή ΑΠΘ Δ. Μπαμπαλώνα, στην πρώτη χαρτογράφηση χερσαίων τύπων οικοτόπων περιοχών Natura στο Όρος Βέρμιο.
Την περίοδο 2009-2011 ήταν συνανάδοχος με τον Δ.Παλάσκα στην εκπόνηση του ολοκληρωμένου Διαχειριστικού Σχεδίου για το Δάσος Πάφου, ενώ την ίδια χρονιά (2011) συνέστησαν, μαζί και με τον Άνθιμο Ζαχαριάδη, την ΣΥΣΤΑΔΑ, στην ίδια δ/νση όπου διατηρούσε μελετητικό γραφείο από τις αρχές της 10ετίας του 2000.
Σήμερα διευθύνει την οικονομική διαχείριση της εταιρείας, συνεισφέροντας την πολύτιμη εμπειρία και τεχνογνωσία του στα διάφορα projects που βρίσκονται σε εξέλιξη.
Είναι παντρεμένος με την Λίνα Κυργιαφίνη, χημικό μηχανικό.
[/vc_testimonial][/vc_testimonial_slider][vc_testimonial_slider style=\”testimonials-style-4\” slide_speed=\”8\”][vc_testimonial name=\”Άνθιμος Ζαχαριάδης\” author_dec=\”Ειδικός πληροφοριακών συστημάτων\” position=\”Developer\”]Κατάγεται από το Δοξάτο Δράμας και αποφοίτησε το 2000 από το Τμήμα Δασολογίας & ΦΠ του ΑΠΘ, ενώ στη συνέχεια απέκτησε ΜΔΕ στα Πληροφοριακά Συστήματα (MIS) από το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας. Εργάσθηκε ως δασολόγος τα πρώτα χρόνια της επαγγελματικής του καριέρας στην εταιρεία ΥΛΩΡΙΚΗ ΕΕ, ενώ στη συνέχεια μετακόμισε για ένα χρονικό διάστημα στην Εύβοια, όπου συνεργάσθηκε με εταιρεία πληροφορικής.
Επιστρέφοντας στη Θεσ/νίκη, ίδρυσε με τον Π.Δάνη, Ηλεκτρολόγο Μηχ/κό την εταιρεία Verus+ στον Άγιο Ιωάννη Καλαμαριάς, το 2010 και με τους Δ.Παλάσκα (με τον οποίο ήταν συμφοιτητές) και Δ.Τσιάρα την εταιρεία ΣΥΣΤΑΔΑ το 2011.
Έκτοτε απασχολείται τόσο σε αντικείμενα εφαρμογών πληροφορικής, όσο και σε δασολογικά αντικείμενα, με εξειδίκευση τις φυτοτεχνικές μελέτες, αλλά και την ανάπτυξη δασικών εφαρμογών πληροφορικής (WebGIS κ.λπ).
Κατά το τρέχον διάστημα είναι επικεφαλής της ΣΥΣΤΑΔΑΣ στο Σύστημα Απογραφής – Παρακολούθησης Δασών (ΣΑΠ), ενώ συντόνισε 3 έργα Έρευνας – Καινοτομίας την περίοδο 2018-2023.
Είναι παντρεμένος με 2 παιδιά.
[/vc_testimonial][/vc_testimonial_slider][/vc_column][/vc_row][vc_row full_content_width=\”row-inner-full\” textalign=\”center\” top=\”150px\” bottom=\”130px\” bg_color=\”#005c9b\” font_color=\”#ffffff\”][vc_column width=\”1/4\”][vc_icon name=\”fa-map-o\” icon_size=\”40px\” icon_color=\”#f1f1f1\” hover_effect=\”bounce\” css_animation=\”top-to-bottom\” css_animation_delay=\”delay-200\”][vc_counter from=\”300000\” to=\”300000\” speed=\”1500\” interval=\”100\”][vc_column_text]ΕΚΤΑΡΙΑ ΔΑΣΙΚΩΝ ΧΑΡΤΩΝ[/vc_column_text][vc_empty_space height=\”20px\”][/vc_column][vc_column width=\”1/4\”][vc_icon name=\”fa-tree\” icon_size=\”40px\” icon_color=\”#f1f1f1\” hover_effect=\”bounce\” css_animation=\”top-to-bottom\” css_animation_delay=\”delay-200\”][vc_counter from=\”65000\” to=\”65000\” speed=\”2000\” interval=\”250\”][vc_column_text]ΕΚΤΑΡΙΑ ΣΧΕΔΙΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ[/vc_column_text][vc_empty_space height=\”20px\”][vc_counter from=\”800\” to=\”800\” speed=\”2000\” interval=\”250\”][vc_column_text]ΣΤΡΕΜΜΑΤΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=\”1/4\”][vc_icon name=\”fa-wpforms\” icon_size=\”40px\” icon_color=\”#f1f1f1\” hover_effect=\”bounce\” css_animation=\”top-to-bottom\” css_animation_delay=\”delay-200\”][vc_counter from=\”250\” to=\”300\” speed=\”900\”][vc_column_text]ΕΚΘΕΣΕΙΣ ΦΩΤΟΕΡΜΗΝΕΙΑΣ – ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΜΕ ΕΠΙΤΥΧΗ ΕΚΒΑΣΗ[/vc_column_text][vc_empty_space height=\”20px\”][/vc_column][vc_column width=\”1/4\”][vc_icon name=\”fa-hourglass-half\” icon_size=\”40px\” icon_color=\”#f1f1f1\” hover_effect=\”bounce\” css_animation=\”top-to-bottom\” css_animation_delay=\”delay-200\”][vc_counter from=\”3\” to=\”3\” speed=\”300\” interval=\”1\”][vc_column_text]ΕΡΓΑ ΕΡΕΥΝΑΣ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row top=\”100px\” bottom=\”0px\”][vc_column][vc_heading title=\”Οι υπηρεσίες μας\” subtitle=\”Ενημερωθείτε για τις παρεχόμενες υπηρεσίες της εταιρείας μας\” position=\”left\” el_class=\”our-services\”][vc_separator style=\”simple\”][/vc_column][/vc_row][vc_row top=\”50px\” bottom=\”80px\”][vc_column width=\”1/4\”][vc_single_image image=\”1321\” img_size=\”full\” style=\”vc_box_rounded\”][vc_empty_space height=\”20px\”][vc_column_text]

Εκθέσεις Φωτοερμηνείας – Πραγματογνωμοσύνες

Αναλαμβάνουμε την σύνταξη Τεχνικής Έκθεσης – Έκθεσης Φωτοερμηνείας για την υποστήριξη αντιρρήσεων κατά του Δασικού Χάρτη, ή για την υποστήριξη ενστάσεων του Εθνικού Κτηματολογίου.

[/vc_column_text][vc_empty_space height=\”20px\”][/vc_column][vc_column width=\”1/4\”][vc_single_image image=\”1319\” img_size=\”full\” style=\”vc_box_rounded\”][vc_empty_space height=\”20px\”][vc_column_text]

Περιβαλλοντική Αδειοδότηση

Αναλαμβάνουμε την περιβαλλοντική αδειοδότηση για οποιοδήποτε ιδιωτικό ή δημόσιο έργο, από την εκπόνηση της ΜΠΕ μέχρι και την έκδοση της ΑΕΠΟ από την αρμόδια Υπηρεσία.

[/vc_column_text][vc_empty_space height=\”20px\”][/vc_column][vc_column width=\”1/4\”][vc_single_image image=\”1318\” img_size=\”full\” style=\”vc_box_rounded\”][vc_empty_space height=\”20px\”][vc_column_text]

Φυτοτεχνικές μελέτες – διαμόρφωση τοπίου – αναδασώσεις

Τα στελέχη μας αναλαμβάνουν τον σχεδιασμό και την σύνταξη μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης ιδιωτικών και δημόσιων χώρων, καθώς επίσης και την εκπόνηση μελετών αναδάσωσης στα πλαίσια των υποχρεώσεων που προβλέπονται από την δασική νομοθεσία για τις επιτρεπτές επεμβάσεις σε δάση και δασικές εκτάσεις

[/vc_column_text][vc_empty_space height=\”20px\”][/vc_column][vc_column width=\”1/4\”][vc_single_image image=\”1317\” img_size=\”full\” style=\”vc_box_rounded\”][vc_empty_space height=\”20px\”][vc_column_text]

Εκτίμηση / αξιολόγηση επικινδυνότητας δένδρων (Tree Risk Assessment)

Η ΣΥΣΤΑΔΑ συνεργάζεται από το 2017 με την Κοινοπολιτειακή Επιτροπή Στρατιωτικών Τάφων (CWQC) για την εκτίμηση της επικινδυνότητας των δένδρων στα Συμμαχικά Νεκροταφεία, και έχει αξιολογήσει μέχρι σήμερα περισσότερες από 15 τοποθεσίες και 2.000 δένδρα στην Ελλάδα και τα Βαλκάνια.

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με βάση την αναλυτική μεθοδολογία του ISA και περιλαμβάνει την αποτύπωση, ταυτοποίηση (RFID-tagging) και φωτογραφική τεκμηρίωση των δένδρων, την καταχώρηση σε Βάση Δεδομένων, τη σύνταξη σχετικής Έκθεσης και κατά περίπτωση συναφείς συμβουλευτικές υπηρεσίες.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row top=\”0px\” bottom=\”0px\”][vc_column][vc_heading title=\”Βασικά χαρακτηριστικά\” position=\”left\”][vc_separator style=\”simple\”][/vc_column][/vc_row][vc_row top=\”50px\” bottom=\”100px\” font_color=\”#696969\”][vc_column width=\”1/2\”][vc_toggle title=\”Γιατί να προτιμήσετε την ΣΥΣΤΑΔΑ\” open=\”true\”]

Συνδυάζουμε την πολύχρονη (υπερ-20ετή) εμπειρία των στελεχών μας με αξιόπιστες και αποτελεσματικές λύσεις, αξιοποιώντας στο έπακρο νέες τεχνολογίες και σύγχρονες επιστημονικές μεθόδους.

[/vc_toggle][vc_toggle title=\”Επιστημονική εξειδίκευση\”]Τα στελέχη της ΣΥΣΤΑΔΑΣ κατέχουν μεταπτυχιακούς τίτλους σπουδών σε διάφορα πεδία ειδικοτήτων, γεγονός που εγγυάται την ολοκληρωμένη αντιμετώπιση των σύνθετων επιστημονικών ζητημάτων που σχετίζονται με την προστασία και διαχείριση των οικοσυστημάτων.[/vc_toggle][vc_toggle title=\”Ο κώδικας δεοντολογίας μας\”]Αντιμετωπίζουμε με επαγγελματισμό, υπευθυνότητα και συνέπεια τις υποθέσεις των πελατών που μας εμπιστεύονται διασφαλίζοντας, για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μας, την καλύτερη δυνατή σχέση ποιότητας – τιμής (value for money).[/vc_toggle][/vc_column][vc_column width=\”1/2\”][vc_progress_bar values=\”75|Απογραφή και Παρακολούθηση Δασών (ΣΑΠ5),60|Αντιπυρικά Σχέδια ΠΕ Κρήτης-Δωδεκανήσου-Σάμου/Ικαρίας,95|ΕΠΜ Δυτικής Ελλάδας – Ιονίων Νήσων,100|EcoTime Machine (Ερευνώ-Καινοτομώ-Δημιουργώ),100|Biomonitoring (Ερευνώ-Καινοτομώ-Δημιουργώ),100|EcoVariety (Ερευνώ-Καινοτομώ-Δημιουργώ)\” options=\”animated\” units=\”%\” title=\”ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ PROJECTS ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ\”][/vc_column][/vc_row][vc_row top=\”0px\” bottom=\”0px\”][vc_column][vc_heading title=\”ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ\” position=\”left\”][vc_separator style=\”simple\”][/vc_column][/vc_row][vc_row textalign=\”center\” bottom=\”60px\” row_mobile_style=\”ipad_full_width\” bg_color=\”#005c9b\” font_color=\”#ffffff\”][vc_column width=\”2/3\”][vc_column_text css_animation=\”left-to-right\”]

ΜΕΤΑΒΕΙΤΕ ΣΤΗΝ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΧΑΡΤΗ

[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width=\”1/3\”][vc_button title=\”ΑΝΤΙΡΡΗΣΕΙΣ\” size=\”btn-large\” color=\”btn_white\” button_style=\”minimal_style\” icon_name=\”fa-long-arrow-right\” link=\”url:http%3A%2F%2Fdasikosxartis.systada.gr%2F|target:_blank\”][/vc_column][/vc_row]

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνση σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *

Μετάβαση στο περιεχόμενο