Νέες Συμβάσεις υποστήριξης ΣΥΑΔΧ – Δ/νσεων Δασών

Η ΣΥΣΤΑΔΑ ΟΕ ανέλαβε την υποστήριξη της Δ/νσης Δασών Αιτωλοακαρνανίας για 12 μήνες με τη διάθεση ενός (1) δασολόγου με εμπειρία στην κατάρτιση Δασικών Χαρτών, καθώς επίσης και της Δ/νσης Δασών Ζακύνθου για 6 μήνες με τη διάθεση ενός (1) δασολόγου. Ταυτόχρονα συνεχίζεται και η τεχνική υποστήριξη των δύο υπηρεσιών για την μερική κύρωση και […]

Ανάθεση Σύμβασης από ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε.

Στην Ένωση οικονομικών φορέων ΥΛΩΡΙΚΗ ΕΕ – ΔΙΚΤΥΟ ΑΕ – ΣΥΣΤΑΔΑ ΟΕ ανατέθηκε η Σύμβαση, έπειτα από διαγωνισμό, από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε. “Συμφωνία – πλαίσιο για την εκπόνηση δασικών μελετών, μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης χώρων και έργων πρασίνου, και μελετών διαμόρφωσης – ανάπλασης εξωτερικών χώρων / αρχιτεκτονικής τοπίου για της ανάγκες της Εγνατίας Οδού ΑΕ […]

Ανάθεση σύμβασης για την εκτίμηση της επικινδυνότητας δένδρων (Tree Risk Assessment)

Στη ΣΥΣΤΑΔΑ ανατέθηκε από το CWGC η Σύμβαση για την εκτίμηση της επικινδυνότητας δένδρων σε δύο Συμμαχικά Νεκροταφεία (Αργοστόλι, Κέρκυρα) του οργανισμού. Η ΣΥΣΤΑΔΑ έχει υλοποιήσει μέχρι στιγμής άλλες 2 ανάλογες συμβάσεις για 13 περιοχές στην Ελλάδα και 3 στα Βαλκάνια (Σερβία και Βουλγαρία). Η εκτίμηση επικινδυνότητας γίνεται με βάση το έντυπο του ISA και […]

Έναρξη εργασιών Απογραφής Δασών (ΣΑΠ)

Ξεκίνησε η υλοποίηση της Σύμβασης του Συστήματος Απογραφής – Παρακολούθησης Δασών (ΣΑΠ) – υποέργο 5 (Θεσσαλία – Στερεά Ελλάδα) η οποία έχει ανατεθεί από το ΥΠΕΝ / Γ.Γ. Δασών, έπειτα από διεθνή διαγωνισμό, στην ένωση οικονομικών φορέων ΥΛΩΡΙΚΗ Ε.Ε-ΟΙΚΟΔΑΣΟΣ Ε.Π.Ε-ΣΥΣΤΑΔΑ Ο.Ε. (έναρξη Σύμβασης 18/7/2022, προϋπολογισμός ~ 1 εκατ. ευρώ). Η ΣΥΣΤΑΔΑ ΟΕ υλοποιεί την απογραφή […]

Θέση εργασίας Δασολόγου στο Μεσολόγγι

Ζητείται Δασολόγος για απασχόληση στο Μεσολόγγι για χρονική διάρκεια 12 μηνών με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου ή μίσθωσης έργου. Απαραίτητα προσόντα: Εμπειρία στην κατάρτιση & επικαιροποίηση Δασικών Χαρτών και γνώση της σχετικής νομοθεσίας, εμπειρία σε Εκθέσεις Φωτοερμηνείας – υποστήριξη αντιρρήσεων, άριστη γνώση χρήσης GIS, Office, καλή γνώση αγγλικών. Μηνιαίος μισθός: 1000 ευρώ

Ανάθεση υποστηρικτικών εργασιών για τη συλλογή στοιχείων, την παρακολούθηση εξέλιξης του έργου Δασικών Χαρτών και την εξαγωγή συνολικών στατιστικών στοιχείων παρακολούθησης, για τις ανάγκες υποστήριξης της Διεύθυνσης Δασικών Έργων και Υποδομών.

Στη ΣΥΣΤΑΔΑ Ο.Ε. ανατέθηκαν οι υποστηρικτικές εργασίες προς τη Δ/νση Δασικών Έργων και Υποδομών του ΥΠΕΝ, για την παρακολούθηση της εξέλιξης του έργου των Δασικών Χαρτών συνολικής διάρκειας 8 μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, στα πλαίσια της οποίας περιλαμβάνεται η υποστήριξη της εύρυθμης λειτουργίας των ΕΠΕΑ, η εξαγωγή στατιστικών στοιχείων σχετικά με τον αριθμό […]

Νέες αναθέσεις υποστηρικτικών εργασιών κατάρτισης – διόρθωσης Δασικών Χαρτών & στελέχωσης ΣΥΑΔΧ

Ανατέθηκαν στη ΣΥΣΤΑΔΑ οι παρακάτω συμβάσεις: Δ/νση Δασών Ευρυτανίας: Στελέχωση του ΣΥΑΔΧ Καρπενησίου με 2 άτομα, για διάστημα 4 μηνών (έναρξη: 15/9/2021) Δ/νση Δασών Πέλλας: Στελέχωση του ΣΥΑΔΧ Έδεσσας με 1 άτομο & εργασίες ενσωμάτωσης πρόδηλων σφαλμάτων και διοικητικών πράξεων, για διάστημα 6 μηνών (εκτιμώμενη έναρξη: 20/9/2021). [Νέα σύμβαση έπειτα από συνοπτικό διαγωνισμό]

Ανάθεση Συμβάσεων υποστηρικτικών εργασιών Δασικών Χαρτών – στελέχωσης ΣΥΑΔΧ

Η ΣΥΣΤΑΔΑ ανέλαβε τις παρακάτω υποστηρικτικές εργασίες συμπλήρωσης – διόρθωσης Δασικών Χαρτών και στελέχωσης ΣΥΑΔΧ: Δ/νση Δασών Ζακύνθου: Στελέχωση ΣΥΑΔΧ Ζακύνθου με 1 άτομο για διάρκεια 12 μηνών και ενσωμάτωση πρόδηλων σφαλμάτων και διοικητικών πράξεων (έναρξη: 1/9/2021) Δ/νση Δασών Αιτωλοακαρνανίας: Εργασίες ενσωμάτωσης πρόδηλων σφαλμάτων και διοικητικών πράξεων, καθώς επίσης και εκπαίδευση προσωπικού στη χρήση GIS […]

Αναζήτηση συνεργάτη / θέση εργασίας στην Αθήνα

Ζητείται Δασολόγος ή Δασοπόνος ή σχετικός επιστήμονας, με εμπειρία στους Δασικούς Χάρτες για πλήρη απασχόληση στην Αθήνα (περιοχή Ιλισίων) κατά το 2ο εξάμηνο 2021. Επιθυμητά επιπλέον προσόντα: Καλή γνώση GIS / Βάσεων Δεδομένων και Δασικής Νομοθεσίας. Συστάσεις θα αξιολογηθούν θετικά. Αποστολή Βιογραφικών στο isystada@gmail.com με θέμα: “Θέση Δασολόγου στην Αθήνα – ΣΥΣΤΑΔΑ”

Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ΣΥΣΤΑΔΑΣ κατά ISO9001:2015

Εκδόθηκε το πιστοποιητικό συμμόρφωσης της εταιρείας μας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου ΕΛΟΤ EN ISO9001:2015 με αριθμ. 260521-1, από τον φορέα πιστοποίησης Q-CERT με πεδίο εφαρμογής: Σχεδιασμός, ανάπτυξη, Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών & Εκπόνηση Μελετών: i) Διαχείρισης Περιβάλλοντος και Εκτίμησης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, ii) Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών – Σχεδίων Διαχείρισης και Παρακολούθησης, iii) Προστασίας & […]