Η ΣΥΣΤΑΔΑ ως μελετητική εταιρεία

Με απόφαση της ΓΕΜ εκδόθηκε το μελετητικό πτυχίο της εταιρείας μας, η οποία έχει τα παρακάτω πτυχία / τάξεις: Δασικές Μελέτες (24) : Δ’ Τάξη (δυναμικό 9 μονάδων) Φυτοτεχνικές Μελέτες – Έργα Πρασίνου (25): Β’ Τάξη (δυναμικό 2 μονάδων) Περιβαλλοντικές Μελέτες (27): Β’ Τάξη (δυναμικό 4 μονάδων) Αριθμός μητρώου: 956