Εγκρίθηκε από τη Γενική Γραμματεία Δασών η Διακήρυξη για την ανάθεση από το ΤΑΙΠΕΔ οκτώ (8) συνολικά Συμβάσεων συνολικού Προϋπολογισμού 1.944.711,97 ευρώ για την εκπόνηση διαχειριστικών μελετών σε περιοχές της Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας (19 Δάση-Δασικά συμπλέγματα) που έχουν πληγεί από πρόσφατες πυρκαγιές, με σκοπό την “κάλυψη της επιτακτικής και επείγουσας ανάγκης έγκαιρης εκπόνησης διαχειριστικών μελετών σε περιοχές ευθύνης των Δασαρχείων Καπανδριτίου, Πεντέλης, Αιγάλεω, Πάρνηθας, Μεγάρων, Λιβαδειάς, Βυτίνας, Τρίπολης, Πύργου και Ολυμπίας ενόψει της θερινής περιόδου 2024, δεδομένου δε ότι οι περιοχές μελέτης αποτελούν κρίσιμα οικοσυστήματα, με ύπαρξη καταστρεπτικών πυρκαγιών στο πρόσφατο παρελθόν και ύπαρξη μεγάλου βαθμού φυσικής αναγέννησης – με μεγάλη πυκνότητα βλάστησης, με αποτέλεσμα να χρήζουν άμεσης διαχείρισης για την ανόρθωση του οικοσυστήματος και την αποτροπή και αποφυγή αρνητικών καταστρεπτικών συνέπειων από πυρκαγιές και λοιπούς κινδύνους“.

Στις παραπάνω συμβάσεις περιλαμβάνονται και δάση όπως ο Εθνικός Δρυμός Πάρνηθας, το Ανατολικό και Δυτικό Μαίναλο κ.ά.

Στον διαγωνισμό, που διενεργείται με την εξαιρετική διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 ν. 4412/2016 και της παρ. 5γ του άρθρου 16 ν. 998/79 (για εργασίες καθαρισμού δασών, συντήρησης αντιπυρικών ζωνών κλπ) καλούνται ισάριθμες μελετητικές επιχειρήσεις στην Κατηγ. 24 και η προθεσμία εκπόνησης είναι 7 μήνες.

Τέλος, επισημαίνεται ότι οι εν λόγω διαχειριστικές μελέτες θα συνταχθούν με τις υφιστάμενες Τεχνικές Προδιαγραφές (1965) και όχι με τις αναμενόμενες νέες, ως πιλοτικές, όπως είχε αρχικά ανακοινωθεί.

Αφήστε μια απάντηση

Your email address will not be published.

*