Υπογραφή Σύμβασης για Πρόγραμμα Παρακολούθησης στον Κάθετο Άξονα της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

Υπογράφηκε χθες 13/1/2021 η Σύμβαση για την ανάθεση του έργου “Πρόγραμμα παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιπτώσεων του έργου “Κάθετος Άξονας 70 Εγνατίας Οδού: Τμήμα “Μελίβοια – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα” (κωδ.70.2.2) στα μεγάλα θηλαστικά και στα ενδιαιτήματά τους τόσο κατά την φάση κατασκευής όσο και κατά την φάση λειτουργίας του – Κωδικός Αναφοράς 5796» συνολικού προϋπολογισμού 300.000 […]