Νέες αναθέσεις υποστηρικτικών εργασιών κατάρτισης – διόρθωσης Δασικών Χαρτών & στελέχωσης ΣΥΑΔΧ

Ανατέθηκαν στη ΣΥΣΤΑΔΑ οι παρακάτω συμβάσεις: Δ/νση Δασών Ευρυτανίας: Στελέχωση του ΣΥΑΔΧ Καρπενησίου με 2 άτομα, για διάστημα 4 μηνών (έναρξη: 15/9/2021) Δ/νση Δασών Πέλλας: Στελέχωση του ΣΥΑΔΧ Έδεσσας με 1 άτομο & εργασίες ενσωμάτωσης πρόδηλων σφαλμάτων και διοικητικών πράξεων, για διάστημα 6 μηνών (εκτιμώμενη έναρξη: 20/9/2021). [Νέα σύμβαση έπειτα από συνοπτικό διαγωνισμό]

Ανάθεση Συμβάσεων υποστηρικτικών εργασιών Δασικών Χαρτών – στελέχωσης ΣΥΑΔΧ

Η ΣΥΣΤΑΔΑ ανέλαβε τις παρακάτω υποστηρικτικές εργασίες συμπλήρωσης – διόρθωσης Δασικών Χαρτών και στελέχωσης ΣΥΑΔΧ: Δ/νση Δασών Ζακύνθου: Στελέχωση ΣΥΑΔΧ Ζακύνθου με 1 άτομο για διάρκεια 12 μηνών και ενσωμάτωση πρόδηλων σφαλμάτων και διοικητικών πράξεων (έναρξη: 1/9/2021) Δ/νση Δασών Αιτωλοακαρνανίας: Εργασίες ενσωμάτωσης πρόδηλων σφαλμάτων και διοικητικών πράξεων, καθώς επίσης και εκπαίδευση προσωπικού στη χρήση GIS […]