Υπογραφή Σύμβασης για Πρόγραμμα Παρακολούθησης στον Κάθετο Άξονα της ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ

Υπογράφηκε χθες 13/1/2021 η Σύμβαση για την ανάθεση του έργου “Πρόγραμμα παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιπτώσεων του έργου “Κάθετος Άξονας 70 Εγνατίας Οδού: Τμήμα “Μελίβοια – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα” (κωδ.70.2.2) στα μεγάλα θηλαστικά και στα ενδιαιτήματά τους τόσο κατά την φάση κατασκευής όσο και κατά την φάση λειτουργίας του – Κωδικός Αναφοράς 5796» συνολικού προϋπολογισμού 300.000 […]

Η ΣΥΣΤΑΔΑ ως μελετητική εταιρεία

Με απόφαση της ΓΕΜ εκδόθηκε το μελετητικό πτυχίο της εταιρείας μας, η οποία έχει τα παρακάτω πτυχία / τάξεις: Δασικές Μελέτες (24) : Δ’ Τάξη (δυναμικό 9 μονάδων) Φυτοτεχνικές Μελέτες – Έργα Πρασίνου (25): Β’ Τάξη (δυναμικό 2 μονάδων) Περιβαλλοντικές Μελέτες (27): Β’ Τάξη (δυναμικό 4 μονάδων) Αριθμός μητρώου: 956