Υπογράφηκε χθες 13/1/2021 η Σύμβαση για την ανάθεση του έργου “Πρόγραμμα παρακολούθησης και αξιολόγησης των επιπτώσεων του έργου “Κάθετος Άξονας 70 Εγνατίας Οδού: Τμήμα “Μελίβοια – Ελληνοβουλγαρικά Σύνορα” (κωδ.70.2.2) στα μεγάλα θηλαστικά και στα ενδιαιτήματά τους τόσο κατά την φάση κατασκευής όσο και κατά την φάση λειτουργίας του – Κωδικός Αναφοράς 5796» συνολικού προϋπολογισμού 300.000 ευρώ περίπου με Ανάδοχο τον Αντώνη Τσιάρα, Μηχανολόγο Μηχ/κό και συνεργάτη της εταιρείας μας.

Στην ομάδα έργου μετέχουν καταξιωμένοι ειδικοί επιστήμονες από την ΚΑΛΛΙΣΤΩ και τον ΑΡΚΤΟΥΡΟ, ενώ από την ΣΥΣΤΑΔΑ ο Δ.Τσιάρας και ο Δ.Παλάσκας, ως ειδικοί σε θέματα χαρτογράφησης ενδιαιτημάτων και GIS αντίστοιχα.

Η διάρκεια υλοποίησης του έργου είναι 3 χρόνια