Στελέχωση του ΣΥΑΔΧ Θεσσαλονίκης

Με απόφαση της ΑΔΜΘ/Διεύθυνσης Δασών ΠΕ Θεσσαλονίκης, η ΣΥΣΤΑΔΑ αναλαμβάνει, έπειτα από συνοπτικό διαγωνισμό, την στελέχωση του ΣΥΑΔΧ Θεσσαλονίκης, για χρονικό διάστημα 12 μηνών, στα πλαίσια παροχής υποστηρικτικών εργασιών από την ανάρτηση έως και την μερική κύρωση του (αναμορφωμένου) Δασικού Χάρτη ΠΕ Θεσσαλονίκης.

Μετάβαση στο περιεχόμενο