Νέες αναθέσεις υποστηρικτικών εργασιών κατάρτισης – διόρθωσης Δασικών Χαρτών & στελέχωσης ΣΥΑΔΧ

Ανατέθηκαν στη ΣΥΣΤΑΔΑ οι παρακάτω συμβάσεις:

  • Δ/νση Δασών Ευρυτανίας: Στελέχωση του ΣΥΑΔΧ Καρπενησίου με 2 άτομα, για διάστημα 4 μηνών (έναρξη: 15/9/2021)
  • Δ/νση Δασών Πέλλας: Στελέχωση του ΣΥΑΔΧ Έδεσσας με 1 άτομο & εργασίες ενσωμάτωσης πρόδηλων σφαλμάτων και διοικητικών πράξεων, για διάστημα 6 μηνών (εκτιμώμενη έναρξη: 20/9/2021). [Νέα σύμβαση έπειτα από συνοπτικό διαγωνισμό]
Μετάβαση στο περιεχόμενο