Η ΣΥΣΤΑΔΑ αποκτά καινούριο δικτυακό τόπο στα πλαίσια υλοποίησης σχετικής δράσεως του προγράμματος ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ. Ο νέος δικτυακός τόπος υλοποιείται σε περιβάλλον WordPress και αναπτύχθηκε από την εταιρεία Verus + Συστήματα Πληροφορικής και Ανάπτυξης.

Μέχρι 31/3/2021, ο νέος δικτυακός τόπος (https//systada.gr) θα βρίσκεται σε μεταβατική δοκιμαστική λειτουργία, ενώ παράλληλα θα λειτουργεί και το παλιό site της εταιρείας μας στην δ/νση www.systada.gr/portal

Ο εξειδικευμένος ιστοχώρος μας σχετικά με τις Αντιρρήσεις κατά του Δασικού Χάρτη λειτουργεί κανονικά στην δ/νση http://dasikosxartis.systada.gr