Η ΣΥΣΤΑΔΑ ως μελετητική εταιρεία

Με απόφαση της ΓΕΜ εκδόθηκε το μελετητικό πτυχίο της εταιρείας μας, η οποία έχει τα παρακάτω πτυχία / τάξεις:

  • Δασικές Μελέτες (24) : Δ\’ Τάξη (δυναμικό 9 μονάδων)
  • Φυτοτεχνικές Μελέτες – Έργα Πρασίνου (25): Β\’ Τάξη (δυναμικό 2 μονάδων)
  • Περιβαλλοντικές Μελέτες (27): Β\’ Τάξη (δυναμικό 4 μονάδων)

Αριθμός μητρώου: 956

Μετάβαση στο περιεχόμενο