Στην Ένωση οικονομικών φορέων ΥΛΩΡΙΚΗ ΕΕ – ΔΙΚΤΥΟ ΑΕ – ΣΥΣΤΑΔΑ ΟΕ ανατέθηκε η Σύμβαση, έπειτα από διαγωνισμό, από την ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟ Α.Ε. “Συμφωνία – πλαίσιο για την εκπόνηση δασικών μελετών, μελετών φυτοτεχνικής διαμόρφωσης χώρων και έργων πρασίνου, και μελετών διαμόρφωσης – ανάπλασης εξωτερικών χώρων / αρχιτεκτονικής τοπίου για της ανάγκες της Εγνατίας Οδού ΑΕ – ΚΑ 5990” προϋπολογισμού 100.000 ευρώ και διάρκειας 4 ετών από την υπογραφή της Σύμβασης (Νοέμβριος 2022).